"at all costs" in het Nederlands

EN

"at all costs" - vertaling Nederlands

EN

at all costs {bijwoord}

volume_up
The ethics of sport are at stake and must be recovered at all costs.
Het gaat om de ethiek van de sport, die tegen elke prijs moet worden hervonden.
It is necessary to maintain these trade-offs at all costs.
Het is noodzakelijk dat wij dit compromis tegen elke prijs handhaven.
This is a characteristic of our European social model, and we must protect it at all costs.
Dat is kenmerkend voor ons Europees sociaal model en wij moeten dit kenmerk tegen elke prijs behouden.

Voorbeeldzinnen voor "at all costs" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, waste is not just something that we want to get rid of at all costs.
Mijnheer de Voorzitter, afval is meer dan iets waar wij ons moeten van afmaken.
EnglishI am sure the Commissioner will agree with me that we should avoid this at all costs.
Dat moeten wij toch koste wat kost vermijden, nietwaar, mevrouw de commissaris?
EnglishWe must avoid hidden subsidies for European political parties at all costs.
Er mag geen sprake zijn van een verkapte subsidie van Europese politieke partijen.
EnglishI believe that there are two extreme approaches that must be avoided at all costs.
Ik denk dat er twee extreme benaderingen zijn die we koste wat kost moeten vermijden.
EnglishThis is, in my view, a clear and transparent stance, which we must sustain at all costs.
Ik vind dat een duidelijke en heldere houding, die we absoluut moeten vasthouden.
EnglishThe ethics of sport are at stake and must be recovered at all costs.
Het gaat om de ethiek van de sport, die tegen elke prijs moet worden hervonden.
EnglishSince pollution destroys resources, it must be avoided at all costs.
Vervuiling betekent dus kapitaalvernietiging en moet beslist vermeden worden.
EnglishToday we must at all costs protect this achievement of the transatlantic dialogue.
De transatlantische dialoog is een verworvenheid die we tot elke prijs in stand moeten houden.
EnglishA decision was made once upon a time in Cannes and now it has to be applied at all costs.
Men is in Cannes tot een besluit gekomen en dat moet nu koste wat kost worden doorgezet.
EnglishAs I just said, it is vital to maintain that balance at all costs.
Ik zei daarstraks al dat dat evenwicht koste wat kost behouden moet blijven.
EnglishWe must be bold and, I would stress, abandon the principle of 'reciprocity at all costs '.
Ik herhaal, we moeten het principe van de " wederkerigheid tot elke prijs " laten vallen.
EnglishI think this is a very serious situation and one which should have been avoided at all costs.
Ik vind dit een zeer ernstige situatie, die tot elke prijs voorkomen had moeten worden.
EnglishThe point, however, is not to impose mutual recognition at all costs.
Het is echter belangrijk dat wederzijdse erkenning niet koste wat het kost wordt opgelegd.
EnglishThis may well give rise to endless chaos and confusion which should be avoided at all costs.
Dat kan leiden tot eindeloze chaos en verwarring en dat moeten we tot elke prijs vermijden.
EnglishThis freedom is one of the pillars of democracy and we must defend it at all costs.
Deze vrijheid vormt een van de pijlers van de democratie en dient tot elke prijs te worden verdedigd.
EnglishWe are relentlessly pursuing technology despite all the evidence, and we must stop it at all costs.
Deze technologische vlucht naar voren moet ten alle prijze vermeden worden.
EnglishWe have to avoid that at all costs, if at all possible.
Als het ook maar enigszins mogelijk is, moet dat tot elke prijs vermeden worden.
EnglishFirstly, in my opinion, we must stop following the line of reciprocity at all costs.
In de eerste plaats moeten we volgens mij het principe van wederkerigheid tot elke prijs laten vallen.
EnglishThat implies certain risks which we want to avoid at all costs.
Dat kan een risico inhouden en dat risico willen we absoluut vermijden.
EnglishWe must at all costs avoid the creation of scientific cartels.
We moeten koste wat het kost wetenschappelijke kartelvorming voorkomen.

Synoniemen (Engels) voor "at all costs":

at all costs

Vergelijkbare vertalingen voor "at all costs" in Nederlands

costs zelfstandig naamwoord
Dutch
at voorzetsel