"at a price" in het Nederlands

EN

"at a price" - vertaling Nederlands

EN

at a price {bijwoord}

volume_up
at a price

Voorbeeldzinnen voor "at a price" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnce greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
Zodra meer doorzichtigheid en duidelijkheid is verkregen, zal ook de prijs dalen.
EnglishAnd it is always the workers who have to pay the price, never the shareholders.
En altijd zijn het de werknemers die de prijs betalen, nooit de aandeelhouders.
EnglishThere is no possibility of including soft fruits under the entry price system.
Het is niet mogelijk om kleinfruit in het systeem van invoerprijzen op te nemen.
EnglishNow, this is not all that simple because it is not only the price that is decisive.
Nu is het niet zo eenvoudig, omdat niet alleen de prijs doorslaggevend mag zijn.
EnglishThe fact is that, internationally, the price competition is absolutely ruthless.
Immers, internationaal is er bij uitstek sprake van een keiharde prijsconcurrentie.
EnglishSo let's not forget who is really paying the price of this financial collapse.
Laten we dus niet vergeten wie echt de prijs betaald voor deze financiële crisis.
EnglishWherever such a policy has been applied, the people have ultimately paid the price.
Waar dit beleid ook werd gevolgd, het volk was altijd het kind van de rekening.
EnglishHow can the reference price really guarantee a price on the European markets?
Hoe kan de referentieprijs een prijs op de Europese markten werkelijk garanderen?
EnglishQuality must take precedence but quality also has its price, ladies and gentlemen.
Kwaliteit heeft voorrang, maar kwaliteit heeft ook een prijs, dames en heren.
EnglishMoreover, present European legislation gives rise to enormous price differences.
De huidige Europese wetgeving geeft bovendien aanleiding tot enorme prijsverschillen.
EnglishThe population is getting older and women are called upon to pay the heavy price.
De bevolking vergrijst en de vrouwen zullen daar een hoge prijs voor moeten betalen.
EnglishThere has also been a price study carried out by the Swedish and the UK governments.
Er is ook een prijsonderzoek uitgevoerd door de Zweedse en de Britse regering.
EnglishWe are not satisfied with such an outcome, which is not in line with price stability.
We zijn niet tevreden over zo'n resultaat, dat niet strookt met prijsstabiliteit.
EnglishResearch must certainly move ahead, but that must not occur at just any price.
Het onderzoek moet stellig vooruit gaan, maar dit mag niet kost wat kost geschieden.
EnglishBut of course this is the price of so-called collective culpability, unfortunately.
Maar natuurlijk is dit jammer genoeg de prijs van de zogenaamde collectieve schuld.
EnglishIn other words, the price of goods must reflect their real environmental cost.
Dit betekent dat de prijs van de producten de reële milieukosten moet weerspiegelen.
EnglishThe average price of a human being today, around the world, is about 90 dollars.
De gemiddelde prijs van een mens vandaag de dag, over de hele wereld, is ongeveer $90.
EnglishNo one, of course, but not at just any price, not by surrendering unconditionally.
Niemand, maar niet tot elke prijs, niet door een onvoorwaardelijke overgave.
EnglishI also think that the Commission proposal is correct as regards price stability.
Ik vind ook het voorstel van de Commissie inzake prijsstabiliteit correct.
EnglishWould any other industry agree to sell its products at less than cost price?
Welke industrie zou het aanvaarden producten onder de productiekosten te verkopen?

Vergelijkbare vertalingen voor "at a price" in Nederlands

price zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
at voorzetsel