"at a low ebb" in het Nederlands

EN

"at a low ebb" - vertaling Nederlands

EN

at a low ebb [idioom]

volume_up
It is small wonder that staff morale in the Commission is at a low ebb.
Het is nauwelijks verwonderlijk dat het moreel van het Commissiepersoneel op een laag pitje staat.

Voorbeeldzinnen voor "at a low ebb" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAllow me to quote from Mrs Hoff's report, "... motivation is at a low ebb in GD Ia '.
In het verslag van mevrouw Hoff staat dat het met de motivatie in DG I A droevig gesteld is.
EnglishIt is small wonder that staff morale in the Commission is at a low ebb.
Het is nauwelijks verwonderlijk dat het moreel van het Commissiepersoneel op een laag pitje staat.
EnglishAt present, the public's confidence in the EU is at a low ebb.
De bevolking heeft nog weinig vertrouwen in de EU.
EnglishBut this is also a moment when confidence worldwide is at a low ebb and when many are confused about where and in which direction the global market is taking them.
Maar tegelijkertijd is het vertrouwen wereldwijd tanende en zijn velen onzeker waarheen en in welke richting deze wereldomvattende markt hen voert.
EnglishNow we have to look at measures that will assist the public, particularly as regards public health – which is at a very low ebb, livelihoods and poverty reduction.
Nu moeten er maatregelen worden genomen die de bevolking steunen, met name op het gebied van de volksgezondheid - die op een zeer laag peil staat -, bestaansmiddelen en armoedebestrijding.