"at a later stage" in het Nederlands

EN

"at a later stage" - vertaling Nederlands

EN

at a later stage [voorbeeld]

volume_up
at a later stage
We would urge that this should be considered at a later stage in the decision-making process.
Wij pleiten ervoor dat in een later stadium van de besluitvorming te overwegen.
Perhaps we can return to that subject at a later stage.
Misschien moeten wij dit in een later stadium opnieuw overwegen.
Therefore we will respond in writing, at a later stage.
Daarom zullen wij in een later stadium schriftelijk reageren.

Voorbeeldzinnen voor "at a later stage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf that does not happen, there will not be any burden-sharing at any later stage.
Als dat niet gebeurt, zal het naderhand nooit meer tot lastendeling komen.
EnglishWe would urge that this should be considered at a later stage in the decision-making process.
Wij pleiten ervoor dat in een later stadium van de besluitvorming te overwegen.
EnglishWe will have the opportunity to assess their effectiveness at a later stage.
In een latere fase zullen we dan de mogelijkheid hebben hun doeltreffendheid te beoordelen.
EnglishI am, of course, referring to the Erika directives which are due at a later stage.
Ik verwijs natuurlijk naar de Erika-richtlijnen die later komen.
EnglishWe do hope, however, that this will be possible at a later stage.
Wij hopen echter dat die Vergadering op een later tijdstip wel mogelijk is.
EnglishBased on that assessment, this discussion will need to be followed up at a later stage.
Op basis van die evaluatie zal deze discussie in een later stadium een vervolg moeten krijgen.
EnglishIt may well be necessary to proceed to legislation at a later stage.
Misschien moeten we in een latere fase wel een wetgeving opstellen.
EnglishThey are valuable projects but would be more suitable at a later stage.
Op zich waardevolle projecten, maar meer voor een later stadium.
EnglishI hope we will have sufficient opportunities to do that at a later stage.
Daarvoor zullen wij later nog voldoende mogelijkheden hebben.
EnglishYou said yourself that there will be an opportunity to make decisions at a later stage.
U hebt zelf al aangegeven dat er te zijner tijd besluiten inzake dit vraagstuk genomen kunnen worden.
EnglishAnd can the Commissioner say who he is going to consult with on the sectors at a later stage?
En kan de commissaris aangeven met wie hij in een later stadium over de sectoren gaat overleggen.
EnglishOf course, our strategy in relation to the IMF needs to be considered at a later stage.
Natuurlijk moeten wij ons nog verder bezinnen over de strategie die inzake het IMF gevolgd moet worden.
EnglishOf course, other reforms could be envisaged at a later stage.
Uiteraard kunnen er vervolgens andere hervormingen worden overwogen.
EnglishIt is therefore not a bad thing if the sixth Environment Action programme can only be laid down at a later stage.
Het is daarom niet erg als het zesde MAP in een later stadium wordt vastgesteld.
EnglishOnly at a later stage should connections between the Mediterranean countries themselves be addressed.
Pas in een latere fase komen de verbindingen tussen de mediterrane landen onderling aan bod.
EnglishAs Article 1 states, at a later stage Parliament will also follow the management of the programme.
Het Parlement zal de uitvoering van het programma later op de voet volgen, dat staat in artikel 1.
EnglishThis decision will be made at a later stage as recognised by the report itself in Paragraph 6.
Hierover zal later een besluit worden genomen, zoals in paragraaf zes van het verslag wordt aangegeven.
EnglishThere is one category in which this it is difficult to do so and I intend to take this up again at a later stage.
Er is een categorie waarin dat moeilijk ligt en daar kom ik later op terug.
EnglishNo doubt we will be able to return to this at a later stage.
Wij zullen hier later ongetwijfeld nog op terug kunnen komen.
EnglishPerhaps we can return to that subject at a later stage.
Misschien moeten wij dit in een later stadium opnieuw overwegen.