"at a crossroads" in het Nederlands

EN

"at a crossroads" - vertaling Nederlands

EN

at a crossroads {bijwoord}

volume_up
at a crossroads
This is a major issue at the moment, when the European Union is at a crossroads.
Dit is een belangrijke kwestie nu de Europese Unie zich op een kruispunt van wegen bevindt.
As an article in today's Guardian says, we are at a crossroads.
Wij staan, zoals een artikel in de Guardian vandaag zegt, op een kruispunt van wegen.
Mr President, to say that the European Union is at a crossroads is no doubt nothing new.
Mijnheer de Voorzitter, het is geen nieuws dat de Europese Unie op een kruispunt staat.

Voorbeeldzinnen voor "at a crossroads" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is especially crucial for Russia, which is approaching important crossroads.
Dat is speciaal van belang voor Rusland, dat voor belangrijke richtingkeuzes staat.
EnglishThey are rightly worried when a school is situated near a crossroads with heavy traffic.
Zij maken zich terecht zorgen als een school vlakbij een druk kruispunt staat.
EnglishThis is a major issue at the moment, when the European Union is at a crossroads.
Dit is een belangrijke kwestie nu de Europese Unie zich op een kruispunt van wegen bevindt.
EnglishMr President, to say that the European Union is at a crossroads is no doubt nothing new.
Mijnheer de Voorzitter, het is geen nieuws dat de Europese Unie op een kruispunt staat.
EnglishIt is at this crossroads that you and all of us will be standing in Ghent and Laeken.
Dat is de tweesprong waarvoor u en wij allen staan in Gent en Laken.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the European Union is truly at a crossroads.
-- Mijnheer de Voorzitter, de razernij over de Deense cartoons raast door Europa en de hele wereld.
EnglishAs an article in today's Guardian says, we are at a crossroads.
Wij staan, zoals een artikel in de Guardian vandaag zegt, op een kruispunt van wegen.
English   –   There is no denying the fact that the future of air transport is currently at a crossroads.
-- Het luchtvervoer staat vandaag de dag ontegenzeggelijk op een tweesprong.
EnglishMadam President, we are at a crossroads in the fight against trafficking in human beings.
Mevrouw de Voorzitter, we bevinden ons nu op een kruispunt in de strijd tegen de mensenhandel.
EnglishI think that the Northern Dimension stands at a crossroads.
Ik ben van mening dat de noordelijke dimensie zich op een splitsing bevindt.
EnglishCommissioner Patten said that Afghanistan had reached a crossroads.
Commissaris Patten zei dat Afghanistan op een tweesprong is beland.
EnglishIt is a historic and cultural crossroads that this important country has often reached.
Het is een historische en cultureel geladen keuze die dit grootse land al vaker heeft moeten maken.
EnglishIn my opinion, the European Union is currently at a crossroads.
Mijns inziens bevindt de Europese Unie zich thans op een tweesprong.
EnglishMr President, we have reached yet another crossroads in the peace process.
Mijnheer de Voorzitter, wij bevinden ons voor de zoveelste maal op een cruciaal punt in het vredesproces.
EnglishThe democratisation process has come to a difficult crossroads.
Het democratiseringsproces is op een moeilijk kruispunt aangeland.
EnglishLadies and gentlemen, European sport is at the crossroads.
Geachte afgevaardigden, de Europese sport bevindt zich op een keerpunt in zijn ontwikkeling.
EnglishMr President, today Parliament is at a cross-roads.
Mijnheer de Voorzitter, vandaag moet het Parlement zijn richting bepalen.
EnglishThe Ukrainian people stand at the crossroads of very important presidential elections.
De Oekraïense bevolking bevindt zich bij deze buitengewoon belangrijke presidentsverkiezingen op een tweesprong.
EnglishAnd at this crossroads, we must ask ourselves: is the law capable of creating that order?
Op deze tweesprong moeten wij ons afvragen of het recht wel in staat is om deze maatschappelijke orde te creëren.
EnglishThe region is at the crossroads and the EU will guide it down the peaceful and reformist path.
De regio staat op een tweesprong en de EU kan ertoe bijdragen dat zij de weg van vrede en hervorming inslaat.

Vergelijkbare vertalingen voor "at a crossroads" in Nederlands

crossroads zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
at voorzetsel