"asymptomatic" in het Nederlands

EN

"asymptomatic" - vertaling Nederlands

EN

asymptomatic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
asymptomatic
It was discovered that the average life of implants is between 15 and 25 years and spontaneous rupture is often asymptomatic.
Gebleken is verder dat de gemiddelde levensduur van protheses tussen de vijftien en de vijfentwintig jaar ligt en spontane breuken meestal asymptomatisch zijn.

Voorbeeldzinnen voor "asymptomatic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so they were given L-Dopa, and their symptoms did improve, but they weren't totally asymptomatic.
Daardoor kregen ze L-Dopa en hun symptomen verbeterden, maar verdwenen niet geheel.
EnglishIf you give them stem cells as well as their bypass, for these particular patients, they became asymptomatic.
Als je hen zowel stamcellen als een bypass geeft, bij deze patiënten, dan hebben ze geen symptomen meer.
EnglishYou can take patients who are less sick, and bring them back to an almost asymptomatic state through that kind of therapy.
Je kunt ook minder zieke patiënten nemen, en hen terugbrengen naar een bijna symptoomloze toestand door dit soort therapie.
EnglishThey're completely asymptomatic.
EnglishIt was discovered that the average life of implants is between 15 and 25 years and spontaneous rupture is often asymptomatic.
Gebleken is verder dat de gemiddelde levensduur van protheses tussen de vijftien en de vijfentwintig jaar ligt en spontane breuken meestal asymptomatisch zijn.

Synoniemen (Engels) voor "asymptomatic":

asymptomatic