"asylum seeker" in het Nederlands

EN

"asylum seeker" - vertaling Nederlands

EN

asylum seeker {zelfstandig naamwoord}

volume_up
asylum seeker
That is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
Deze methode is volstrekt toereikend om duidelijk te weten wie de asielzoeker is.
We force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
We leggen de mensen, die naar hier willen immigreren, de status van asielzoeker op.
Thirdly, the introduction of provisions aimed at maintaining the unity of the asylum seeker's family.
Ten derde worden er maatregelen genomen ter bescherming van de eenheid van het gezin van de asielzoeker.

Voorbeeldzinnen voor "asylum seeker" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
Deze methode is volstrekt toereikend om duidelijk te weten wie de asielzoeker is.
EnglishWe force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
We leggen de mensen, die naar hier willen immigreren, de status van asielzoeker op.
EnglishIt should surely be up to the State and not the carrier to check the asylum seeker's eligibility.
Niet de vervoerder dient immers te bepalen of een asielaanvraag gegrond is, maar de lidstaat.
EnglishEvery asylum seeker should be dealt with separately, regardless of whether they are included on such a database or not.
Iedere asielaanvrage moet behandeld worden, of men nu in zo'n register staat of niet.
EnglishThirdly, the introduction of provisions aimed at maintaining the unity of the asylum seeker's family.
Ten derde worden er maatregelen genomen ter bescherming van de eenheid van het gezin van de asielzoeker.
EnglishSo an asylum seeker who is accepted as a political refugee in Germany is also accepted as such in France.
Een asielzoeker die in Duitsland is erkend is daardoor ook in Frankrijk als politiek vluchteling erkend.
EnglishIn the Netherlands, for example, an asylum-seeker whose application has been turned down cannot appeal to a higher authority.
In Nederland bijvoorbeeld kan een afgewezen asielzoeker geen hoger beroep meer aantekenen.
EnglishIt is a great pity that public opinion often acts as if the asylum-seeker is actually a liability.
Het is heel jammer dat in de publieke opinie heel vaak wordt gedaan alsof de asielzoeker eigenlijk een lastig element is.
EnglishSecondly, we want to reinforce the asylum seeker ’ s right to an effective legal remedy in accordance with Article 38.
Ten tweede willen we het recht van de asielzoeker op effectieve rechtsmiddelen volgens artikel 38 versterken.
EnglishNor can we oblige carriers to examine the motives of the asylum seeker and thereby perform the role which falls to the Member States.
Dat is een taak die aan de lidstaten is voorbehouden en niet door de vervoerders kan worden vervuld.
EnglishOn the other hand, an asylum seeker whose application has been turned down in France will not be able to go through another procedure in Germany.
Een asielzoeker die in Frankrijk wordt afgewezen krijgt ook in Duitsland geen nieuwe procedure.
EnglishIn so-called safe third countries, there is not always a guarantee that the asylum seeker will be admitted to the asylum procedure.
In de zogenaamde veilige derde landen is het niet altijd gewaarborgd dat de asielzoeker tot de asielprocedure wordt toegelaten.
EnglishIf, though, someone is recognised as an asylum seeker, then the country from which they come cannot be said to be under the rule of law.
Maar wanneer iemand als asielzoeker erkend wordt kan niet van het land van herkomst worden gezegd dat het een rechtsstaat is.
EnglishBut even in this case the judge must be able to test the implications of expelling the asylum-seeker if he is indeed to be expelled.
Maar ook in dat geval moet de uitzetting van de afgewezen asielzoeker wanneer die aan de orde is door de rechter getoetst kunnen worden.
EnglishNor do its obligations under the 1951 Geneva Convention apply until an asylum seeker is actually present on its territory.
Ook gelden de verplichtingen ingevolge het Verdrag van Genève uit 1951 pas als een asielzoeker zich daadwerkelijk op Australisch grondgebied begeeft.
EnglishWhen the chances of an asylum seeker being granted asylum are reduced, there really must not be any lack of legal certainty for him or her.
Als de kansen kleiner worden voor een asielzoeker om erkend te worden als vluchteling, moet zijn of haar rechtszekerheid waterdicht zijn.
EnglishWe support the d'Ancona report because it emphasizes the fact that the database must not compromise the asylum seeker's legal protection.
Wij steunen het verslag-d'Ancona, omdat het benadrukt dat de databank de rechtsbescherming van de asielzoekers niet in het gedrang mag brengen.
EnglishAmnesty International have produced, in February this year, a report entitled 'The wrongful detention of asylum seeker Raghbir Singh '.
Afgelopen februari is Amnesty International met een rapport gekomen onder de titel: " De onrechtmatige vasthouding van asielzoeker Raghbir Singh ".
EnglishThat is also where to find the rules on how an asylum seeker may be returned to the country which is to decide the application for asylum.
Daarin staan ook bepalingen over de manier waarop een asielzoeker teruggezonden kan worden naar het land dat de asielaanvraag dient te beoordelen.
EnglishAccordingly, an asylum seeker must be given the benefit of the doubt when he makes conflicting statements as a result of traumatic experiences.
Zo moet een asielzoeker het voordeel van de twijfel krijgen als hij tegenstrijdige verklaringen aflegt ten gevolge van traumatische ervaringen.

Vergelijkbare vertalingen voor "asylum seeker" in Nederlands

seeker zelfstandig naamwoord
Dutch
asylum zelfstandig naamwoord
asylum policy zelfstandig naamwoord