"asunder" in het Nederlands

EN

"asunder" - vertaling Nederlands

EN

asunder {bijwoord}

volume_up
Those whom God hath joined together...... let no man put asunder.
Wie door God verenigd is, zal niet...... gescheiden worden.
Deze kunnen niet van elkaar worden gescheiden.
asunder (ook: apart)
In cases of doubt it brings us closer together rather than rending us asunder.
Onze twijfel drijft ons niet uiteen, maar brengt ons dichter bij elkaar!

Voorbeeldzinnen voor "asunder" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn cases of doubt it brings us closer together rather than rending us asunder.
Onze twijfel drijft ons niet uiteen, maar brengt ons dichter bij elkaar!
EnglishThis mission consists of bringing together a Europe torn asunder at Yalta.
Uw opdracht is het samenvoegen van het in Jalta verscheurde Europa.
EnglishThe freedom of information act foreseen in Article 255 will rip it asunder.
De wet op openbaarheid van bestuur zoals voorzien in artikel 255 zal daar korte metten mee maken.
EnglishMr President, West Africa provides examples of the extent to which this region is rent asunder.
Mijnheer de Voorzitter, Liberia is een goed voorbeeld van de verscheurdheid van de hele regio.
EnglishThose whom God hath joined together...... let no man put asunder.
Wie door God verenigd is, zal niet...... gescheiden worden.
EnglishThe Cote d’ Ivoire that used to be relatively rich thanks to cacao exports has meanwhile been rent asunder by a civil war.
Het vroeger door export van cacao relatief rijke Ivoorkust is inmiddels door een burgeroorlog opgedeeld.
EnglishDoes this group integrate or render asunder?
EnglishThe two cannot be put asunder.
EnglishMr President, the youngest generation can hardly imagine a continent rent asunder and the permanent threat of war between East and West.
Voorzitter, de jongste generatie kan het zich nauwelijks meer voorstellen, een verscheurd continent en de permanente dreiging van een Oost-West oorlog.

Synoniemen (Engels) voor "asunder":

asunder
English