EN

astronomer {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. sterrenkunde
astronomer
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Ik ga eerst praten als astronoom, en vervolgens als een bezorgd lid van het menselijk ras.
The odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Het buitenbeentje is de astronoom, en ik ben een van dat vreemde soort.
First off, my badge says I'm an astronomer.
Om te beginnen, op mijn kaartje staat dat ik astronoom ben.

Voorbeeldzinnen voor "astronomer" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Ik ga eerst praten als astronoom, en vervolgens als een bezorgd lid van het menselijk ras.
EnglishThe odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Het buitenbeentje is de astronoom, en ik ben een van dat vreemde soort.
EnglishNow any astronomer will tell you, this is the telltale sign of something that doesn't originate from Earth.
Elke astronoom zal je zeggen dat dit een duidelijk teken is dat iets niet van de Aarde afkomstig is.
EnglishFirst off, my badge says I'm an astronomer.
Om te beginnen, op mijn kaartje staat dat ik astronoom ben.
EnglishOn May 22nd, there was a hero's reburial in Frombork, Poland of the 16th-century astronomer who actually changed the world.
Hij deed dat, letterlijk, door het vervangen van de Aarde door de Zon in het centrum van het Zonnestelsel.
EnglishBecause they thought that if you are having a telescope, you are an astronomer so what you are doing is actually looking in a telescope.
Omdat ze dachten dat als je een telescoop hebt, je in feite een astronoom bent die door een telescoop zit te turen.
EnglishAnd if you think that is a rather long time frame, may I assure you, as an astronomer, that the sun will be in the sky for another 4.5 billion years.
U zult misschien zeggen dat dat een heel lange tijd is, maar als astronoom kan ik u zeggen dat de zon nog 4,5 miljard jaar zal bestaan.
EnglishTen years ago, you couldn't have found an astronomer -- well, very few astronomers -- in the world who would've told you that there are any planets anywhere outside our solar system.
Tien jaar geleden zouden slechts weinig astronomen je hebben verteld dat er planeten buiten ons zonnestelsel zijn.

Synoniemen (Engels) voor "astronomer":

astronomer
astronomical
astronomic