"astray" in het Nederlands

EN

"astray" - vertaling Nederlands

EN

astray {bijwoord}

volume_up
astray (ook: away)
I do not believe that ‘ Standards before Status ’ is the only way; so far, it has led us astray.
Mijnheer de commissaris, mijnheer de voorzitter van de Raad, ik geloof niet dat de enig mogelijke weg is.
It is for the Court of Justice to decide where the Member States – or the Council – have gone astray.
Het is aan het Hof van Justitie om te beslissen waar de lidstaten - - of de Raad - - van de rechte weg af zijn geraakt.

Voorbeeldzinnen voor "astray" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEvery last piece that went astray we have returned... save for this.
We hebben tot op het laatste stuk alles terug bijeen gebracht... op dit stuk na.
EnglishThe other way in which our genes can sometimes lead us astray is in social status.
De andere manier waarop onze genen ons soms op een dwaalspoor kunnen brengen, is bij de sociale status.
EnglishThat being said, our Parliament must not be led astray by the Commission on nuclear matters.
Ons Parlement moet niet ingaan op de provocerende voorstellen van de Commissie op het gebied van kernenergie.
EnglishI do not believe that ‘ Standards before Status ’ is the only way; so far, it has led us astray.
Mijnheer de commissaris, mijnheer de voorzitter van de Raad, ik geloof niet dat de enig mogelijke weg is.
EnglishThere are huge sums of money going astray which we could use very effectively in the European Union.
Zo worden grote sommen geld achterover gedrukt, geld dat wij in de Europese Unie heel goed zouden kunnen gebruiken.
EnglishYou are leading the people, the citizens of Europe astray.
EnglishIt is for the Court of Justice to decide where the Member States – or the Council – have gone astray.
Het is aan het Hof van Justitie om te beslissen waar de lidstaten - - of de Raad - - van de rechte weg af zijn geraakt.
EnglishGiven the number of technical issues that have been raised, it would lead me too far astray to comment on all of them.
Gezien het grote aantal technische kwesties dat aan de orde is geweest, kan ik niet op elk punt ingaan.
EnglishAnyone who does not take action against children and minors being abused and lead astray is jeopardising the future.
Wie er niet tegen ingaat dat kinderen en jongeren misbruikt en verleid worden, brengt de toekomst in gevaar!
EnglishWe will now lead many consumers astray.
Nu brengen we vele consumenten op het verkeerde spoor.
EnglishBut please do not let yourself be led astray by those with a historically proven inability to handle money.
Laat u zich echter alstublieft niet om de tuin leiden door personen die al lang hebben bewezen dat ze niet met geld om kunnen gaan.
EnglishTherefore, the Court will focus on procedural aspects – the areas where it believes that the Ecofin Council has gone astray.
Het Hof zal zich dus richten op procedurele kwesties -- de gebieden waarop het meent dat de Raad ECOFIN ontspoord is.
EnglishSo this is where people went astray again.
Englishhow this idea could lead you astray.
EnglishBut nationalism dumbs people down and leads them astray, as we have seen on several occasions during this century.
Zoals wij in de loop van deze eeuw echter meermaals hebben kunnen vaststellen, stompt nationalisme de mensen af en misleidt het hen.
EnglishDo not be led astray by the protectionists of all countries, but go into the new millennium with a new concept!
Laat u zich niet van de wijs brengen door de alomtegenwoordige protectionisten, maar stap met een nieuw programma het nieuwe millennium binnen.
EnglishThis afternoon Mr Deprez realised that his speakers had gone astray and now this evening he wants his report to be postponed.
Vanmiddag kwam de heer Deprez erachter dat zijn woordvoerders vertrokken waren, en nu wil hij vanavond dat zijn verslag wordt uitgesteld.
EnglishI would like to join those who are briefly reminding you of a couple of mirages by which you should not allow yourself to be led astray.
Ik behoor tot degenen die u nog graag kort op een paar dwaallichten opmerkzaam wil maken, maar hierdoor moet u zich niet op een dwaalspoor laten leiden.
EnglishWe must also not be led astray by the effort to harmonize taxes, into trying by means of taxation to achieve a financial, in other words artificial harmonization of prices.
We mogen van de harmonisatie van accijnzen evenmin een instrument maken om de prijzen kunstmatig op elkaar af te stemmen.

Synoniemen (Engels) voor "astray":

astray
English