EN

astonishment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
astonishment (ook: surprise, wonder)
A tragi-comical judgment handed down a month or so ago, in Italy, caused astonishment around the world.
Ongeveer een maand geleden is er in Italië een tragi-komisch vonnis uitgesproken dat in de gehele wereld grote verwondering heeft gewekt.
astonishment (ook: surprise, wonder)
astonishment (ook: surprise, wonder)
I thank the President for this response and should like, at the same time, to give expression to a certain level of astonishment about the fact that there is talk of a war between two factions.
Ik dank de Voorzitter voor dit antwoord en tegelijkertijd zou ik uitdrukking willen geven aan enige verbaasdheid over het feit dat men spreekt over een oorlog tussen twee partijen.

Voorbeeldzinnen voor "astonishment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, I listened to your statement with a fair degree of astonishment.
Mijnheer de Raadsvoorzitter, ik heb uw verklaring tamelijk verbaasd aangehoord.
EnglishMoreover, I must also express my astonishment at the references to divergent systems.
Ik vind het ook verbazend dat collega's wijzen op de verschillende systemen.
EnglishAnd to my astonishment, she agreed to let me photograph her granddaughter.
Tot mijn verbijstering kreeg ik toestemming van haar om haar kleindochter te fotograferen.
EnglishTo our astonishment, however, there are those who are attempting to resurrect this document.
Nu stellen wij met verbazing vast dat sommigen proberen dit document nieuw leven in te blazen.
EnglishMr President-in-Office, I will not hide my astonishment from you.
Mijnheer de voorzitter van de Raad, ik zal mijn verbazing niet onder stoelen of banken steken.
EnglishTo my astonishment I even agree with my own Foreign Office, for the first time ever.
Tot mijn verbazing ben ik het voor het eerst een keer eens met het ministerie van Buitenlandse Zaken van mijn eigen land.
EnglishMr President, on Tuesday we awoke in astonishment to a manifestation of a new form of totalitarianism.
Mijnheer de Voorzitter, dinsdag werden we opgeschrikt door een uiting van een nieuwe vorm van totalitarisme.
EnglishI have followed with growing astonishment the activities of the anti-prohibitionists over recent months.
Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen maanden de activiteiten van de anti-prohibitionisten gadegeslagen.
EnglishAnd to my astonishment, they backed me 100 percent.
Tot mijn verbazing stonden ze 100 procent achter mij.
EnglishThis determination is something which the United States, in particular, is following with a measure of astonishment and jealousy.
Vooral in de Verenigde Staten volgt men met verbazing en jaloezie onze voortvarendheid.
EnglishI would like to share with you my astonishment.
Ik wil mijn verbazing uitspreken over het volgende.
EnglishI can only express my astonishment that this report, at the committee stage, was voted for by women only.
Ik kan alleen maar verbaasd zijn over het feit dat dit verslag in de commissie uitsluitend door vrouwen is goedgekeurd.
EnglishI should like to express my great astonishment and sadness at this and ask him why no agreement could be reached.
Ik zou daar mijn grote verbazing en bedroefdheid over willen uitspreken en hem willen vragen hoe dat nou gekomen is.
EnglishA tragi-comical judgment handed down a month or so ago, in Italy, caused astonishment around the world.
Ongeveer een maand geleden is er in Italië een tragi-komisch vonnis uitgesproken dat in de gehele wereld grote verwondering heeft gewekt.
EnglishAnd now, a few months later, to my astonishment, the Council of Ministers adopts our proposal on the substance in five minutes flat.
En nu heeft de Raad enkele maanden later tot mijn grote verbazing ons voorstel in vijf minuten inhoudelijk aanvaard.
EnglishYou have to read the document to be conscious, with considerable astonishment moreover, of this true passion for erasing nations.
Je moet dit document gelezen hebben om je, overigens met veel verbijstering, die waarlijke manie om de staten uit te wissen te realiseren.
EnglishI must admit, though, that the present motion for a resolution fills me with astonishment in certain places at the constant use of double standards.
Ik ben echter verbaasd hoe in enkele punten van de onderhavige ontwerpresolutie telkens weer met twee maten wordt gemeten.
EnglishIf you question the highest courts in Turkey about this, to my astonishment, they are still unable to provide you with any answers.
Als je hierover vragen stelt aan de hoogste rechters in Turkije, moeten zij, tot mijn verbazing, de antwoorden helaas nog schuldig blijven.
EnglishOn this point, I should like to express my astonishment that this motion for a resolution is addressed to actors other than states.
Ik wil in dit opzicht mijn verbazing uitspreken over het feit dat deze resolutie zich niet tot staten maar tot niet-gouvernementele actoren richt.
EnglishOnly those who promote the false idea that a supposed consensus was obtained within the Convention can feign astonishment.
Alleen diegenen die ons hebben voorgehouden dat er binnen de Conventie een consensus zou zijn bereikt zullen proberen ons nu te doen geloven dat ze verrast zijn.

Synoniemen (Engels) voor "astonishment":

astonishment
English
astonishing
astonished