EN

asteroid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. sterrenkunde
Imagine a giant asteroid on a direct collision course with Earth.
Stel je een gigantische asteroïde voor die rechtstreeks op de Aarde afkomt.
Earlier this year, a virtual asteroid in it sold for 330,000 real dollars.
Eerder dit jaar is daarin een virtuele asteroïde verkocht voor 330.000 echte dollars.
Apophis is an asteroid that was discovered in 2004.
Apophis is een asteroïde die werd ontdekt in 2004.
NL

asteroïde {de}

volume_up
1. sterrenkunde
asteroïde (ook: planetoïde)
Stel je een gigantische asteroïde voor die rechtstreeks op de Aarde afkomt.
Imagine a giant asteroid on a direct collision course with Earth.
Eerder dit jaar is daarin een virtuele asteroïde verkocht voor 330.000 echte dollars.
Earlier this year, a virtual asteroid in it sold for 330,000 real dollars.
Apophis is een asteroïde die werd ontdekt in 2004.
Apophis is an asteroid that was discovered in 2004.

Voorbeeldzinnen voor "asteroid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEarlier this year, a virtual asteroid in it sold for 330,000 real dollars.
Eerder dit jaar is daarin een virtuele asteroïde verkocht voor 330.000 echte dollars.
EnglishThe gravity of the asteroid pulls on the probe, and the probe has a couple of tons of mass.
Ze heeft een klein beetje zwaartekracht, genoeg om de asteroïde aan te trekken.
EnglishImagine a giant asteroid on a direct collision course with Earth.
Stel je een gigantische asteroïde voor die rechtstreeks op de Aarde afkomt.
EnglishAnd that's what happens in an asteroid catastrophe, because that's what this was, of course.
En dat is wat er gebeurt als er een asteroïde inslaat, want dat is natuurlijk wat dit was.
EnglishAnd there they would hide for 160 million years, until liberated by that K-T asteroid.
Daar zouden ze zich zo'n 160 miljoen jaar verstoppen, totdat ze bevrijd werden door die K-T asteroïde.
EnglishThe little prince who lived on an asteroid, it was called B612.
De kleine prins leefde op een asteroïde met de naam B612.
EnglishOur biggest threat is not an asteroid about to crash into us, something we can do nothing about.
Onze grootste bedreiging is niet een asteroïde die op de aarde botst, iets waar we niets kunnen aan doen.
EnglishBut we can't move the Earth, at least not easily, but we can move a small asteroid.
Maar we kunnen de Aarde niet bewegen, in ieder geval niet gemakkelijk, maar we kunnen een kleine asteroïde wel bewegen.
EnglishIt doesn't have to be huge -- couple of tons, not that big -- and you park it near the asteroid.
Ze hoeft niet enorm te zijn - een paar ton, niet zo groot - en je parkeert ze in de buurt van de asteroïde.
EnglishThis is an image of an asteroid that passed us in 2009.
Dit is een beeld van een asteroïde die ons in 2009 passeerde.
English(Laughter) "It Has Been Privately Revealed to Professor Huxtane That an Asteroid Killed the Dinosaurs."
(Gelach) "Het feit dat de dinosauriërs uitstierven door een asteroïde openbaarde zich exclusief aan Prof.
EnglishThe study of dinosaurs led to the realization that there's a problem with asteroid impact, for example.
Onderzoek naar dinosaurussen leidde tot het besef dat er een probleem is met asteroïde-inslag, bijvoorbeeld.
EnglishAn asteroid hits, and the world went down in flames.
Een asteroïde slaat in, en de wereld verging in vlammen.
EnglishYou've probably heard about the asteroid Apophis.
Je hebt waarschijnlijk gehoord over de asteroïde Apophis.
EnglishYou know, this happens to be the asteroid belt of architectural garbage two miles north of my town.
Weet je, dit is de asteroïde zone vol met architectonisch afval zo'n drie kilometer ten noorden van mijn woonplaats.
EnglishThe Earth was struck by an asteroid, a huge amount of debris was jettisoned into the atmosphere.
EnglishApophis is an asteroid that was discovered in 2004.
Apophis is een asteroïde die werd ontdekt in 2004.
EnglishThese little green peaks are asteroid collisions.
Deze kleine groene pieken zijn asteroïdenbotsingen.
EnglishThere's an outer space layer with black holes and satellites and research satellites and asteroid mining.
Er is een niveau van het heelal met zwarte gaten en satellieten en onderzoekssatellieten en mijnbouw op asteroïden.
EnglishThe only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
De enige abrupte wereldwijde verandering zouden grote asteroïde-inslagen of vulkanische superuitbarstingen zijn geweest.

Synoniemen (Engels) voor "asteroid":

asteroid