"asterisk" in het Nederlands

EN

"asterisk" - vertaling Nederlands

NL

"asterisk" - vertaling Engels

EN asterisk
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

asterisk
Why can we not vote electronically, but without the asterisk?
Wij kunnen elektronisch stemmen maar zonder het sterretje.
The name of the candidate selected is visible and is also emphasised by the asterisk.
De naam van de kandidaat waarop men wil stemmen, is zichtbaar en wordt nog eens onderstreept door het sterretje.
asterisk
And the asterisks represent the time at which the mosquito proofing was complete.
De asterisk staat voor het moment waarop het muskietvrij maken werd afgerond.
Finally, in Heading 4 we have voted for EUR 5 119 million – plus an amendment with asterisk.
Ten slotte hebben wij in rubriek 4 een bedrag ten belope van 5.119 miljoen euro vastgesteld en een amendement met asterisk goedgekeurd.
This first reading is predominantly about the asterisk amendment concerning Kosovo, the Morocco fisheries agreement, East Timor and Turkey, which was mentioned by the rapporteur.
De eerste lezing gaat voornamelijk over het amendement met asterisk betreffende Kosovo, de visserijovereenkomst met Marokko, Oost-Timor en Turkije, zoals de rapporteur reeds gezegd heeft.

Synoniemen (Engels) voor "asterisk":

asterisk
English

Voorbeeldzinnen voor "asterisk" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn Heading 3 – Internal Policies – we are voting for EUR 9 012 million, we leave a zero margin and are voting for an amendment with asterisk.
In rubriek 3 - intern beleid - voorzien wij in een bedrag van 9.012 miljoen euro, zodat de marge tot nul wordt teruggebracht.
EnglishThis 'asterisk ' amendment means that if we make any more increases after this block 5, credits for Afghanistan will be reduced.
Dit ' schijnamendement? houdt in dat als wij na dit bloc 5 nog verdere verhogingen introduceren, de kredieten voor Afghanistan omlaag gaan.