EN

associations {meervoud}

volume_up
associations
To my ears the word conquer has the wrong associations.
Het woord veroveren roept bij mij volledig verkeerde associaties op.
Ik kan geen associaties maken."
I would draw your attention to mixed undertakings - I believe this is very important - and to temporary associations of undertakings.
Ik vraag uw speciale aandacht voor de joint ventures - want die zijn mijns inziens van zeer groot belang - en voor de tijdelijke associaties van bedrijven.
NL

Association of Southeast Asian Nations {eigennaam}

volume_up
1. politiek
Association of Southeast Asian Nations

Voorbeeldzinnen voor "associations" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBecause it was taken up by the people, the citizens and by private associations.
Omdat het door de mensen, de burgers en de particuliere verenigingen werd gedragen.
EnglishWe could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
Maar wij kunnen natuurlijk wel de discussie aangaan met de overkoepelende organen.
EnglishApproximately 21 % will go to national associations and 5.4 % to tour operators.
Voor de nationale bonden is het percentage ongeveer 21 % en voor de touroperators 5, 4 %.
EnglishThere has been particular criticism of sub-contracting associations such as RTM.
Kritiek is er verder op de uitbesteding door de Commissie, met name op het punt van de RTM.
EnglishAssociations, organizations and a number of regions have already adopted a position.
Bonden, organisaties en enkele regio's hebben al een standpunt ingenomen.
EnglishIt is an important plank in the protection of consumers and consumer associations.
Het vormt een belangrijke steun voor de consumentenbescherming en consumentenorganisaties.
EnglishI will turn now to the problem with the civil disabilities imposed on Christian associations.
Dan het probleem van de belemmeringen die christelijke verenigingen ondervinden.
EnglishIt sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
De Commissie heeft aan bijna 120 banken en bankverenigingen punten van bezwaar toegezonden.
EnglishThe national associations will thus have a few extra tickets available to them.
De nationale bonden hebben zo iets meer kaarten tot hun beschikking.
EnglishA number of associations have grown modestly, and the market has become more dynamic.
Intussen is het aantal verbindingen bescheiden gegroeid en de markt dynamischer geworden.
EnglishLocal professional associations should not be able to raise objections.
Plaatselijke beroepsverenigingen mogen dit beginsel niet in vraag stellen.
EnglishThe defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
De verdachten werden bijgestaan door advocaten die geen lid waren van onafhankelijke balies.
EnglishIt is up to the producers ' associations to make information available to the consumers.
De gezamenlijke wijnproducenten moeten voor betere voorlichting van de consument zorgen.
EnglishYouth associations, let me say, are always a bit ahead of the other organisations.
Naar mijn idee zijn de jongerenorganisaties altijd al een stapje verder dan andere organisaties.
Englishany decision or category of decisions by associations of undertakings,
voor een besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen, en
EnglishThe national local authority associations come under the umbrella of European associations.
De nationale verenigingen van lokale instanties hebben zich op Europees niveau verenigd.
EnglishIt also has very wide support from police trade unions and professional associations.
Politievakbonden en beroepsorganisaties steunen dit idee massaal.
EnglishThe website also contains the contributions from associations representing disabled people.
U kunt daar eveneens de bijdragen vinden van gehandicaptenorganisaties.
EnglishWe have other examples of associations which quite simply do not legally exist.
We hebben ook nog andere voorbeelden van organisaties die volgens de wet eenvoudigweg niet bestaan.
EnglishThis was due in particular to the mobilisation of the NGOs, trade unions and other associations.
Dit is vooral te danken aan de NGO's, de vakbonden en andere verenigingen.

Synoniemen (Engels) voor "association":

association
associative