EN

to associate with {werkwoord}

volume_up
to associate with
It is hard to associate tourism with the night.
Toerisme kun je niet zo gemakkelijk associëren met nachtelijke uren.
She's probably going to forever associate that deafening crash with us."
Ze zal ons waarschijnlijk altijd blijven associëren met die oorverdovende explosie."
It is generally apparent that the European peoples associate the EU with top-down government, bureaucracy and corruption.
Het is algemeen bekend dat de Europese burgers de EU associëren met een -bestuursstructuur en met bureaucratie en corruptie.

Voorbeeldzinnen voor "to associate with" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFurthermore non-EU countries are queuing up to associate themselves with the code.
Daarnaast staan landen buiten de EU in de rij om zich bij de code aan te sluiten.
EnglishAnd in South Africa, they associate happiness with seriti or community respect.
In Zuid-Afrika associëren zij geluk met Seriti of gemeenschapsrespect.
EnglishShe's probably going to forever associate that deafening crash with us."
Ze zal ons waarschijnlijk altijd blijven associëren met die oorverdovende explosie."
EnglishWe must continue to associate Ukraine with the European security framework.
Wij moeten Oekraïne bij het Europese veiligheidsbeleid blijven betrekken.
EnglishA couple of months ago, you made wagers with an associate of mine.
Een paar maanden geleden, maakte je nog een weddenschap met een kennis van mij.
EnglishPersonally, Mr President, I will not associate myself with such betrayal.
Ikzelf kan mij niet aansluiten bij dit verraad, mijnheer de Voorzitter.
EnglishI would also like to associate myself with remarks made by Mr Markov.
Voorts wil ik mij graag aansluiten bij de opmerkingen van de heer Markov.
EnglishAnd again I associate myself with the full force and rigour of Mrs Reding's comments.
Ik sluit me ook hier aan bij de opmerkingen van mevrouw Reding in al hun kracht en strengheid.
EnglishThe manufacturers must as far as possible associate themselves with the European environment mark.
De producenten moeten zich zoveel mogelijk aansluiten bij het Europese milieukeur.
EnglishMr President, can I associate myself with Mr Swoboda's remarks.
Mijnheer de Voorzitter, ik sluit me aan bij wat de heer Swoboda heeft gezegd.
EnglishWe will also forever associate it with a sense of gratitude.
Voor ons zal dat beeld ook altijd een gevoel van dankbaarheid blijven oproepen.
EnglishWhen asked, "What words and images do you associate with choice?"
Toen hem werd gevraagd: "Welke woorden en beelden associeer je met keuze?"
EnglishI find it even more deplorable that Mr Bouwman appears keen to associate himself with this statement.
Ik betreur het nog meer dat de heer Bouwman zich kennelijk daarbij wil aansluiten.
EnglishSubject: Age limits in recruitment to the European Commission and its associate organizations
Betreft: Leeftijdsgrens bij aanwerving voor de Europese Commissie en verwante organisaties
EnglishThat would have been the kind of democracy we associate with the agreement of a state.
Dit zou het soort democratie zijn geweest dat wij met een intergouvernementeel verdrag associëren.
EnglishWhen we look at works like this, we tend to associate them with children's literature.
Als we werk als dit zien, associëren we dat met kinderboeken.
EnglishMr President, on a point of order, I also wish to associate myself with those remarks.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een motie van orde: ook ik wil mij graag bij deze woorden aansluiten.
EnglishMadam President, I wish to associate myself with the comments just made by Mr Vatanen.
Mevrouw de Voorzitter, ik onderschrijf de opmerkingen die zojuist door de heer Vatanen zijn gemaakt.
EnglishMembers of the refuse to associate themselves with this.
De afgevaardigden van het Front National weigeren zich hiermee te associëren.
EnglishTo associate India with shantytowns, extreme poverty and nothing else is too simplistic.
Het beeld van India als een land van alleen maar sloppenwijken en bittere armoede is een karikatuur.

Vergelijkbare vertalingen voor "to associate with" in Nederlands

associate bijvoeglijk naamwoord
associate zelfstandig naamwoord
with voorzetsel
with bijwoord
Dutch
to put up with werkwoord
together with bijwoord