EN

assistent {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

assistent {de}

volume_up
De technisch assistent maakt ook afspraken met andere donoren en humanitaire organisaties.
The Technical Assistant also coordinates with other donors and humanitarian stakeholders.
Dus zei ik tegen mijn assistent: "Nodig eens wat andere vrouwelijke permanente vertegenwoordigers uit."
So I said to my assistant, "Invite the other women permanent representatives."
De assistent hoort gewoon in het organigram.
The assistant simply belongs in the organisational chart.
Zodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Assistenten zijn onze persoonlijke medewerkers en ze hebben recht op een specifieke regeling.
Assistants are our personal aids, and are entitled to have rules of their own.
assistent (ook: hulp, helper)
assistent (ook: hulp, helper)

Synoniemen (Engels) voor "assist":

assist
assistance
assistant
assisted
English