EN

assistant {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The Technical Assistant also coordinates with other donors and humanitarian stakeholders.
De technisch assistent maakt ook afspraken met andere donoren en humanitaire organisaties.
So I said to my assistant, "Invite the other women permanent representatives."
Dus zei ik tegen mijn assistent: "Nodig eens wat andere vrouwelijke permanente vertegenwoordigers uit."
The assistant simply belongs in the organisational chart.
De assistent hoort gewoon in het organigram.
assistant (ook: lady help)
Phoning my assistant at night on her home telephone number is not my idea of responsible lobbying.
Mijn assistente " s nachts thuis wakker bellen beschouw ik niet als verantwoord lobbyen.
Laat mij je voorstellen aan mijn beeldschone assistente.
Jij bent mijn eerste assistente.
assistant
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Wat de delegatie betreft, kan ik u laten weten dat de gedelegeerde en de adjunct-gedelegeerde zijn benoemd.
Earlier this year the European Data-Protection Supervisor and the Assistant Supervisor were appointed.
Eerder dit jaar zijn de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-Toezichthouder aangesteld.
We are not talking about some form of collegiate body but about a supervisor and assistant supervisor.
Het gaat hier immers niet om een collegiaal orgaan, maar om een Toezichthouder en een adjunct-Toezichthouder.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Zodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
Finally, my thanks go to the secretariat of the Committee on Industry, Research and Energy and to my assistant for the help that they have given me.
Tot slot ben ik het secretariaat van de Commissie industrie, onderzoek en energie en mijn assistent bijzonder erkentelijk voor de hulp die zij mij hebben geboden.
assistant (ook: aid)
NL

Personal Digital Assistant {de}

volume_up
1. IT
Personal Digital Assistant

Voorbeeldzinnen voor "assistant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Technical Assistant also coordinates with other donors and humanitarian stakeholders.
De technisch assistent maakt ook afspraken met andere donoren en humanitaire organisaties.
EnglishThe first half as a political group assistant, the second as Member of Parliament.
De eerste helft als medewerker, de tweede als parlementslid.
EnglishI was appointed as a teaching assistant at my university because I accomplished with honor.
Ik werd aangesteld als onderwijsassistent op mijn universiteit omdat ik met lof geslaagd was.
EnglishSo I said to my assistant, "Invite the other women permanent representatives."
Dus zei ik tegen mijn assistent: "Nodig eens wat andere vrouwelijke permanente vertegenwoordigers uit."
EnglishIf you don't mind me asking, whose glorified personal assistant are you?
Als je het niet vervelend vind dat ik het vraag, wiens opgehemelde persoonlijke assistent ben jij?
EnglishPhoning my assistant at night on her home telephone number is not my idea of responsible lobbying.
Mijn assistente " s nachts thuis wakker bellen beschouw ik niet als verantwoord lobbyen.
EnglishI had an assistant check that I was indeed listed.
Ik had door een medewerker laten controleren of ik inderdaad op de lijst stond.
English(Assistant: "Star Fox 64.") Tom Green: Yeah.
Dat is een actie uit het computerspel "Star Fox" "Star Fox 20"?
EnglishAs regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Wat de delegatie betreft, kan ik u laten weten dat de gedelegeerde en de adjunct-gedelegeerde zijn benoemd.
EnglishOnce aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Zodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
EnglishHis assistant Parvin Ardalan appears also to have been attacked.
Ook zijn medewerker, Parvin Ardalan, zou getroffen zijn.
EnglishI get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
EnglishThat has been said by both Secretary of State Colin Powell and Assistant Secretary of State Marc Grossman.
Dit is zowel door minister van Buitenlandse Zaken Powell als door vice-minister Grossman bevestigd.
EnglishWhen I go into the operating theatre, I choose a deputy and an assistant; I do not want a school.
Wanneer ik een operatiezaal betreed, vraag ik om een hulpchirurg en een assistent, maar ik wil geen hele school.
EnglishWe are not talking about some form of collegiate body but about a supervisor and assistant supervisor.
Het gaat hier immers niet om een collegiaal orgaan, maar om een Toezichthouder en een adjunct-Toezichthouder.
EnglishEarlier this year the European Data-Protection Supervisor and the Assistant Supervisor were appointed.
Eerder dit jaar zijn de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-Toezichthouder aangesteld.
EnglishWhen I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
Wanneer ik geen armoede bestrijd, bestrijd ik branden als assistent-commandant bij een vrijwillig brandweerkorps.
EnglishThe Christian fellowship referred to is apparently a group run by my own research assistant in Brussels.
De genoemde christelijke beweging is kennelijk de door mijn eigen onderzoeksmedewerker in Brussel geleide groep.
EnglishThen I was telling my assistant, "I don't see anything.
Toen zei ik tegen mijn assistent: "Ik zie niets.
EnglishThe assistant simply belongs in the organisational chart.

Synoniemen (Engels) voor "assistant":

assistant
assist
assistance
assisted
English