EN

assistance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
assistance (ook: aid, help)
Invest financial assistance, but also management assistance.
Investeer financiële assistentie, maar ook bestuurlijke assistentie.
And like children, they believe that we are in severe need of assistance.
En net als kinderen hebben we grote behoefte aan assistentie.
One of these is enlargement and the other, assistance to Members.
Het gaat met name om de uitbreiding en de assistentie aan de leden van het Parlement.
assistance (ook: help)

Voorbeeldzinnen voor "assistance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishIt is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
Ook is het noodzakelijk de getroffen gebieden alle noodzakelijke hulp te bieden.
EnglishEurope's assistance will be more important than ever in salvaging the situation.
De interventie van Europa zal belangrijker zijn dan ooit om de situatie te redden.
EnglishI should like to personally thank the Commission for its assistance on that point.
Ik wil de Commissie graag persoonlijk bedanken voor haar medewerking op dat punt.
EnglishThe motion for a resolution mentions the need to better coordinate assistance.
In de ontwerpresolutie wordt gesteld dat de hulp beter gecoördineerd moet worden.
EnglishIt is estimated that over 7 million Iraqi people benefit from ECHO's assistance.
Naar schatting profiteren meer dan 7 miljoen Irakezen van door ECHO verstrekte hulp.
EnglishOur assistance to the continent as a whole should be set in a coherent framework.
Onze steun aan het werelddeel als geheel moet binnen een samenhangend kader passen.
EnglishMacro-financial assistance is never given unless there is such an agreement.
Macrofinanciële bijstand wordt nooit zonder een dergelijke overeenkomst verleend.
EnglishWe want to see the gradual dismantling of the Technical Assistance Offices.
We willen dat de bureaus voor technische bijstand geleidelijk ontmanteld worden.
EnglishIt is ready to provide assistance for the preparation and conduct of the elections.
Zij is bereid te helpen bij de voorbereiding en de organisatie van de verkiezingen.
EnglishWe welcome the Commission’ s assistance for recovery in the Northern Caucasus.
We juichen de hulp van de Commissie voor het herstel in de noordelijke Kaukasus toe.
EnglishA workshop was organised in Vilnius specifically to coordinate our assistance.
Er is een workshop gehouden in Vilnius speciaal om onze hulp te coördineren.
EnglishFurther observers offering technical assistance will come from other states.
Andere landen sturen verder nog waarnemers die technische bijstand zullen leveren.
EnglishWe, of course, can provide assistance for that, as Mrs Ferrero-Waldner said.
Wij kunnen daarvoor immers steun geven, zoals mevrouw Ferrero-Waldner heeft gezegd.
EnglishThe first topic is deciding what the basis for the provision of assistance should be.
Het eerste onderwerp betreft de vraag op welke basis steun zal worden gegeven.
EnglishWe can give them what they ask for: financial assistance in their struggle.
Wij kunnen ze geven waar ze om gevraagd hebben: financiële hulp in hun strijd.
EnglishThe EU is by far the biggest provider of trade-related assistance worldwide.
De EU is wereldwijd verreweg de grootste donor van handelsgerelateerde steun.
EnglishAny assistance that Europe can offer to kick-start the industry is very positive.
Iedere hulp die Europa kan bieden om deze sector een nieuwe impuls te geven, is welkom.
EnglishThere is no change here; on the contrary, we want to put heavier assistance in place.
Integendeel, wij willen de stimuleringsmaatregelen juist daarop concentreren.
EnglishThis is closely linked to our efforts to reform our external assistance programmes.
Dit houdt nauw verband met de hervorming van onze externe steunprogramma's.

Synoniemen (Engels) voor "assistance":

assistance
assist
assistant
assisted
English