"assiduous" in het Nederlands

EN

"assiduous" - vertaling Nederlands

EN

assiduous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The Ombudsman has proved to be a serious, assiduous and determined person committed to protecting the rights of the people of the European Union.
De ombudsman heeft zich laten kennen als een serieus, volhardend en vastberaden man die er alles aan doet om de rechten van de burgers van de Europese Unie te beschermen.

Voorbeeldzinnen voor "assiduous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would also like to thank Mr Coelho for his assiduous and steady chairmanship.
Tevens dank ik de heer Coelho voor zijn toegewijd en vastberaden voorzitterschap.
EnglishFinally, I would once again thank the Commissioner responsible for her assiduous work.
Ten slotte wil ik de verantwoordelijke commissaris nogmaals bedanken voor haar grote inzet.
EnglishMr Söderman has been most assiduous in executing his brief on behalf of the citizens of Europe.
De heer Söderman heeft zich met grote ijver ingezet voor de Europese burger.
EnglishI shall take your speech as an appeal for more assiduous attendance.
Uit uw betoog kan ik opmaken dat u pleit voor een grotere opkomst.
EnglishMr President, I thank Mr Cashman for his assiduous and inspired work in committee.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Cashman voor zijn noeste en geïnspireerde arbeid in de commissie.
EnglishHe has as usual, been conscientious and assiduous in his work.
Zoals altijd heeft hij zich op consciëntieuze en nauwgezette wijze van zijn taak gekweten.
EnglishI wish to thank my fellow MEP, Mrs Kauppi, for the typically assiduous and ambitious work she has done.
Ik wil mevrouw Kauppi bedanken voor het ijverige en ambitieuze werk dat we van haar kennen.
EnglishHer assiduous work for the Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy will be greatly missed in the future.
Wij zullen haar grote werkkracht in de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid erg missen.
EnglishHowever, in my opinion, for the time being, our task is to be assiduous in ensuring that these matters are respected in the European Union, at least.
Ik geloof echter dat we ons nu moeten inzetten om deze regels ten minste in Europa te handhaven.
EnglishMr President, I would like to start by thanking Commissioner Verheugen, who has been most assiduous in following the enlargement process.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst commissaris Verheugen bedanken die met zoveel vlijt aan het probleem van de uitbreiding heeft gewerkt.
EnglishThe Ombudsman has proved to be a serious, assiduous and determined person committed to protecting the rights of the people of the European Union.
De ombudsman heeft zich laten kennen als een serieus, volhardend en vastberaden man die er alles aan doet om de rechten van de burgers van de Europese Unie te beschermen.
EnglishWe in the Budgets Committee especially through the work of Mrs Dührkop, who has worked in a very assiduous way have tried to seek an agreement on these reports.
Vooral dankzij het werk van mevrouw Dührkop Dührkop, die zich bijzonder voor dit onderwerp heeft ingezet, hebben wij als Begrotingscommissie gepoogd over deze verslagen tot overeenstemming te komen.

Synoniemen (Engels) voor "assiduous":

assiduous
English