EN

assets {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. boekhouden
In the business world, assets only exist if they are profitable.
In de bedrijfswereld bestaan activa alleen als ze winst opleveren.
Investment in IT assets is usually small, however, if at all noticeable.
Investeringen in IT-activa zijn echter meestal gering als daar überhaupt al sprake van is.
hold and manage the assets referred to in this Article;
de in dit artikel bedoelde activa aanhouden en beheren;
assets
Je bezit bestond uit een kudde dieren.
Mr President, the European Central Bank is recommending to the Council that it double its foreign reserve assets.
Mijnheer de Voorzitter, de Europese Centrale Bank beveelt de Raad aan om het bezit aan externe reserves te verdubbelen.
Second, it's a symbol of not only his identity; it's a symbol of his income, because all of his assets are tied up in sheep.
Ten tweede is het niet alleen een symbool van zijn identiteit, het symboliseert zijn inkomen want zijn bezit bestaat uit schapen.
Costs are also involved in these cases, they are also non-interest bearing assets and so on.
Dat brengt ook kosten met zich mee, net zoals trouwens een tegoed dat geen rente opbrengt, enzovoorts.
Assets in German marks and French francs will then automatically be domestic assets.
De tegoeden in Duitse marken en Franse franken worden dan automatisch binnenlandse tegoeden.
The House has received a proposed regulation on the freezing of assets.
Het Parlement heeft een voorstel ontvangen voor een verordening inzake het bevriezen van tegoeden.
NL

asset stripping {de}

volume_up
1. zakelijk

Voorbeeldzinnen voor "assets" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWater, ladies and gentlemen, is one of our most important and most sensitive assets.
Water, dames en heren, is een van onze belangrijkste en meest gevoelige goederen.
EnglishThe European man in the street regards it as one of his most prized assets.
Het wordt door de Europese burgers als één van hun hoogste goederen beschouwd.
EnglishAs far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
Voor Europa is deze sector voor de toekomst wel degelijk van betekenis.
EnglishBulgaria and Romania will be treasured assets, if only we give them half a chance.
Bulgarije en Roemenië zullen gewaardeerde aanwinsten zijn, als we ze maar de kans geven.
EnglishIf the conditions are otherwise, then they will naturally hold on to those assets.
Als de situatie niet gunstig is, houden zij de reserves in eigen hand.
EnglishAll Mugabe's foreign assets and all those of his family should be frozen.
Alle buitenlandse middelen die Mugabe en zijn familie bezitten moeten worden bevroren.
EnglishAssets in German marks and French francs will then automatically be domestic assets.
De tegoeden in Duitse marken en Franse franken worden dan automatisch binnenlandse tegoeden.
EnglishInvestment in IT assets is usually small, however, if at all noticeable.
Investeringen in IT-activa zijn echter meestal gering als daar überhaupt al sprake van is.
EnglishPeople without security or assets have great difficulty obtaining credit.
Mensen die geen vast inkomen noch bezittingen hebben, hebben grote moeite om geld te lenen.
EnglishThere are 11 debtors whose loans exceed 25 % of the ECSC's net assets.
Er zijn 11 debiteuren wier leningen 25 % van de eigen middelen van de EGKS overschrijden.
EnglishThe other jaw was the participation of employees in productive assets.
De andere kant van de tang is de participatie van de werknemers in het productievermogen.
EnglishIt's a system that really ties together all the transportation assets into a single payment system.
Dit systeem verbindt echt alle transportmogelijkheden in één enkel betaalsysteem.
EnglishHere of all places, attention should be paid to the utilisation of financial assets.
Juist op dit vlak dient aandacht te worden geschonken aan het gebruik van de financiële middelen.
EnglishReference was made to Gazprom and its ambitions to purchase EU assets.
Gazprom is genoemd, en zijn ambities om in de EU overnames te doen.
EnglishWithout an agreement on the use of NATO assets, there will be no ESDP.
Zonder een akkoord over het gebruik van de NAVO-middelen zal er van een EVDB geen sprake zijn.
EnglishThis is simply a way of making it easier to shift assets to large companies.
Zij wil echter in feite alleen maar de overdracht van hulpbronnen aan het kapitaal vergemakkelijken.
EnglishUnfortunately, traditional accountancy methods attach little importance to intangible assets.
Jammer genoeg ruimt de traditionele boekhoudkunde weinig plaats in voor immateriële activa.
EnglishThe unfettered rise in prices of financial assets and property means that the risks are on the increase.
Met de ongebreidelde stijging van de beurskoersen nemen de risico's navenant toe.
EnglishWe create robotic workers that we treat like assets, to lever and just throw away.
We creëren robotarbeiders die we als activa behandelen: we halen er het beste uit en gooien ze dan weg.
EnglishHe must provide a full accounting of what he has done and what he has earned and what assets he holds.
Hij moet rekenschap afleggen van zijn werk, zijn inkomsten en zijn vermogen.

Synoniemen (Engels) voor "asset":

asset
English