EN

asset {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Are these generations an asset to modern society, yes or no?
Zijn de oudere generaties nu wel of niet een aanwinst voor moderne maatschappijen?
And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.
De kennis van het Engels blijkt nu een grote strategische aanwinst.
You are an asset to this House and I hope you return.
U bent een aanwinst voor dit Parlement en ik hoop dat u terugkeert.
Dat is een pluspunt voor de burgers.
NL

asset stripping {de}

volume_up
1. zakelijk

Voorbeeldzinnen voor "asset" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou know what was India's biggest asset in Afghanistan in the last seven years?
Weet je wat India's grootste troef was in Afghanistan in de afgelopen 7 jaar?
EnglishIt is above all a cultural asset, something precious which should be treasured.
Ze is vooral een culturele troef, een kostbare zaak en dus te koesteren.
EnglishThis is an asset which increases the spirit of European citizenship and overall cohesion.
Dit versterkt het gevoel van het Europese burgerschap en van de totale cohesie.
EnglishIn the end the single currency will prove an asset to the Community.
Uiteindelijk zal de gemeenschappelijke munt voor de Gemeenschap een troef zijn.
EnglishIt was a fine one and I am confident that he will be an asset to the House.
Het was een hele aardige en ik vertrouw op een hele goede samenwerking.
EnglishIt is also a confrontation over Côte d'Ivoire's most valuable asset, cocoa.
Het conflict draait ook om het kostbaarste bezit van Ivoorkust, cacao.
EnglishFurthermore, there must be improvements made to asset management and inventories.
Ook moeten het vermogensbeheer en de inventaris worden verbeterd.
EnglishHopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
Hopelijk zal dit het vredesonderhandelingsproces ten goede komen.
EnglishThis heritage is our shared asset and, in order to protect it, we must be extremely vigilant.
Dit erfgoed is ons gemeenschappelijk bezit, dat we met hand en tand moeten verdedigen.
EnglishEndangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
Bedreigde dieren en habitats zijn een kostbaar en onvervangbaar goed.
EnglishNow, visual thinking was a tremendous asset in my work designing cattle-handling facilities.
Nu, dat visuele denken was een enorme hulp toen ik die vee faciliteiten ging ontwerpen.
EnglishAnd the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.
De kennis van het Engels blijkt nu een grote strategische aanwinst.
EnglishRather, it is very encouraging and an asset to our societies.
Dat is juist iets zeer positiefs, iets waarvan de samenleving kan profiteren.
EnglishWe must therefore have recourse to every means possible and to every asset available to us.
We moeten bijgevolg alle middelen en troeven gebruiken die we hebben.
EnglishAre these generations an asset to modern society, yes or no?
Zijn de oudere generaties nu wel of niet een aanwinst voor moderne maatschappijen?
EnglishOur airline is an important asset in that area of the industry.
Onze luchtvaartmaatschappij speelt een belangrijke rol in die bedrijfstak.
EnglishThe greatest asset the Labour Government has is that it is not the old Conservative Government.
Het sterkste punt van de Labourregering is dat zij niet de oude conservatieve regering is.
EnglishIt is not right to see books merely as an economic asset.
Het is niet legitiem om boeken uitsluitend als economisch goed te beschouwen.
EnglishWater should not therefore be considered simply as a good, but as a public asset.
Water is dus geen handelswaar, maar een gemeen goed.
EnglishThese people are an asset to our democracy – they are voices that should be listened to.
Deze mensen vormen een rijkdom voor onze democratie, het zijn stemmen waarnaar geluisterd moet worden.

Synoniemen (Engels) voor "asset":

asset
English