"assessment year" in het Nederlands

EN

"assessment year" - vertaling Nederlands

EN

assessment year {zelfstandig naamwoord}

volume_up
assessment year

Voorbeeldzinnen voor "assessment year" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMany thousands of project applications have been awaiting assessment for over a year now.
Vele duizenden projectaanvragen wachten al meer dan een jaar op een beoordeling.
EnglishThe same assessment was provided last year in the preliminary draft budget for 2004.
Eenzelfde evaluatie werd vorig jaar in het voorontwerp van begroting voor 2004 vermeld.
EnglishOne important issue receiving a positive assessment was the year 2007.
Een belangrijk punt waarop u positief gereageerd heeft, betreft het jaar 2007.
EnglishLast year's assessment noted that there has been 'no overall improvement in river quality '.
De evaluatie van het vorig jaar toonde aan dat " de kwaliteit van de rivieren over het algemeen niet is verbeterd ".
EnglishAs you yourself say, you will have a decision on this risk assessment study by the year 2000, which is absolutely right.
Zoals u zelf ook zegt, wordt de risicobeoordeling voor het jaar 2000 afgesloten, wat zeer juist is.
EnglishBack in the first assessment year, the Commission noted serious delays which led to considerable underspending.
Al in het eerste beoordelingsjaar heeft de Commissie ernstige vertragingen geconstateerd die tot grote onderbestedingen leidden.
EnglishWe agree with almost all of your assessment of the fourth year of the implementation of this code, Mr von Wogau.
Wij zijn het grotendeels eens met de evaluatie die u, mijnheer de afgevaardigde, heeft gemaakt van het vierde jaar waarin deze code is toegepast.
EnglishThe Commission's assessment last year was that of all the candidates only Slovakia clearly failed to fulfil the Copenhagen political criterion.
Naar het oordeel van de Commissie van vorig jaar was Slowakije van alle kandidaten het enige land dat duidelijk niet aan het politieke criterium van Kopenhagen voldeed.
EnglishWith regard to the substance of foreign policy questions, an assessment of the past year leaves us with something of a sour after-taste.
Met betrekking tot de inhoud van vraagstukken op het gebied van het buitenlands beleid kan gezegd worden dat het eindresultaat van het afgelopen jaar in veel opzichten een bittere smaak achterlaat.
EnglishIn July, within the Conference of Committee chairmen, jointly with the Vice-President of the Commission, Mrs de Palacio, we carried out an assessment of this year's programme.
Afgelopen juli hebben we op de Conferentie van de commissievoorzitters het programma van het lopend jaar geëvalueerd met de vice-voorzitter van de Commissie, mevrouw Loyola de Palacio.

Vergelijkbare vertalingen voor "assessment year" in Nederlands

assessment zelfstandig naamwoord
year zelfstandig naamwoord
academic year zelfstandig naamwoord
foundation year
every year bijwoord
financial year zelfstandig naamwoord
gap year zelfstandig naamwoord
leap year zelfstandig naamwoord
light year zelfstandig naamwoord
throughout the year
tropical year zelfstandig naamwoord
year after year bijwoord
turn of the year zelfstandig naamwoord
half a year zelfstandig naamwoord
all year
assessment form zelfstandig naamwoord
assessment framework  zelfstandig naamwoord