"to assent to" in het Nederlands

EN

"to assent to" - vertaling Nederlands

EN

to assent to {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to assent to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd that is not the only point on which assent is forthcoming from this side.
En dat is niet het enige punt waarover ik u mijn instemming zal horen betuigen.
EnglishIt therefore decided to consult Parliament by means of the assent procedure.
Daarom werd besloten het Parlement te raadplegen middels de instemmingsprocedure.
EnglishUntil that time there is simply no question of us being able to assent to it.
Tot die tijd is er gewoon geen kwestie van dat wij daarmee kunnen instemmen.
EnglishNot to give our assent to the association agreement would have made no sense at all.
Nu " neen " zeggen tegen de associatieovereenkomst had geen enkele zin gehad.
EnglishWith the best will in the world this cannot be described as an assent procedure.
Met de beste wil van de wereld kan men dit niet als een instemmingsprocedure beschouwen.
EnglishInitiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
Het opstarten van Lomé-samenwerking vereist instemming van het Europees Parlement.
EnglishThe adoption procedure referred to in Article 190 is not the assent procedure.
De goedkeuringsprocedure waarvan artikel 190 gewag maakt is niet de instemmingsprocedure.
EnglishWe have obtained a good result, and we shall be able to give our assent tomorrow.
We hebben een goed resultaat, en we kunnen hier morgen mee instemmen.
EnglishWe do not have a legal leg to stand on to enforce this assent from the Council.
Wij hebben geen juridische poot om op te staan om die instemming af te dwingen van de Raad.
EnglishFor all these reasons, I would ask you to support the assent in favour of the draft Decision.
Vandaar dat wij in het verslag pleiten voor goedkeuring van het ontwerpbesluit.
EnglishSo we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Wij vragen instemming van het Parlement en een beslissing met gekwalificeerde meerderheid.
EnglishWe are giving our assent to an agreement which is necessary and worthwhile for Europe.
Wij stemmen hier in met een overeenkomst die voor Europa noodzakelijk en lonend zal zijn!
EnglishIt would be illogical if assent procedure were not applied in this case.
Het zou onlogisch zijn als de instemmingsprocedure niet werd toegepast.
EnglishIn giving our assent, we are keeping faith with the desires we expressed.
Door ons instemmingsbesluit trekken wij de lijn van de eerder door ons geuite wensen door.
EnglishI have to obtain the assent of Parliament before putting Amendment No 70 to the vote.
Ik moet de Vergadering om instemming verzoeken alvorens amendement 70 in stemming te brengen.
EnglishThis is an assent procedure and not an opinion procedure as provided for in the Treaty.
Dat is een instemmingsprocedure en niet een adviesprocedure zoals het Verdrag dat verlangt.
EnglishThe Commission promised to consult us under Article 300 with the power of assent.
De Commissie had beloofd ons overeenkomstig artikel 300 te raadplegen en om instemming te vragen.
EnglishFinally, its severe judgement on child pornography deserves assent.
Het strenge oordeel over pornografie, tot slot, verdient ook instemming.
EnglishHe is wise to recommend that Parliament gives its assent to the position that the Council has adopted.
Terecht beveelt hij het Parlement aan in te stemmen met het standpunt van de Raad.
EnglishAfter all, Parliament's assent was needed for the Lomé Convention to come into force.
De instemming van het EP is immers ook nodig voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Lomé.

Vergelijkbare vertalingen voor "to assent to" in Nederlands

assent zelfstandig naamwoord
to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord