"assembly line" in het Nederlands

EN

"assembly line" - vertaling Nederlands

EN

assembly line {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "assembly line" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe new right of association and assembly is now in line with European standards.
Het nieuwe verenigings- en stichtingsrecht voldoet evenwel aan Europese standaards.
EnglishWe're all "I Love Lucy" on a great assembly line of information, and we can't keep up.
We willen altijd de laatste high-tec snufjes kennen, maar we kunnen het niet bijbenen.
EnglishMy mother worked on farms, then on a car assembly line, working six days, double shifts.
Mijn moeder werkte op boerderijen, toen in een autofabriek, zes dagen lang, dubbele diensten.
EnglishBut you've got to have the thing moving on the assembly line, because it's constant.
Maar het ding moet bewegen op de band, want het is constant.
EnglishThe person on the assembly line doesn't know because he doesn't know how to drill an oil well to get oil out to make plastic, and so on.
De persoon aan de assemblagelijn weet het ook niet omdat hij niet weet hoe je een olieput moet boren om de olie eruit te halen om plastic te maken, en zo verder.
EnglishAll in all, however, I am dissatisfied, in particular as the pressure of time was so great that the assembly-line voting did not produce a conclusive result.
Over het geheel genomen ben ik echter ontevreden, omdat de tijdsdruk zo enorm was, dat het lopendeband-stemmen geen overtuigend resultaat heeft opgeleverd.

Synoniemen (Engels) voor "assembly line":

assembly line

Vergelijkbare vertalingen voor "assembly line" in Nederlands

assembly zelfstandig naamwoord
line zelfstandig naamwoord