"assemblage" in het Nederlands

EN

"assemblage" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "assemblage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis assemblage of forks, knives and spoons and various cutlery, welded together.
Dit is een verzameling vorken messen, lepels en ander bestek, aan elkaar gelast, dat de schaduw geeft van een motorfiets.
EnglishMy final point is this: it is of great strategic importance for us to start with an assemblage of information.
Strategisch, mijnheer de voorzitter - en dat is mijn laatste punt in dezen - is het van groot belang dat we beginnen met een bundeling.

Synoniemen (Engels) voor "assemblage":

assemblage