"to assail" in het Nederlands

EN

"to assail" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "to assail" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis annual report has been hijacked in order to trumpet causes which unite no social consensus, which contradict and assail eternal principles and values with deep roots in Western civilisation.
Dit jaarverslag wordt gebruikt om doelen te verwezenlijken waarover geen consensus bestaat en die bovendien indruisen tegen eeuwenoude beginselen en waarden die in de Westerse cultuur verankerd zijn.

Synoniemen (Engels) voor "assailant":

assailant