EN

aspirational {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aspirational (ook: ambitious, zealous)
Some brands are aspirational, and certainly the packaging is incredibly provocative.
Sommige merken zijn ambitieus en de verpakking is ongelooflijk uitdagend.
It seems to me that the Commission figures are aspirational.
Ik vind de voorgestelde normen van de Commissie erg ambitieus.
While Parliament is fully entitled to be aspirational, it is a mistake for us not to have focused our input into what the IGC is actually going to discuss and decide.
Het Parlement heeft het volste recht ambitieus te zijn, en we hadden onze aandacht dan ook moeten richten op de onderwerpen die tijdens de IGC aan de orde zijn en waarover een besluit wordt genomen.
aspirational

Voorbeeldzinnen voor "aspirational" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSome brands are aspirational, and certainly the packaging is incredibly provocative.
Sommige merken zijn ambitieus en de verpakking is ongelooflijk uitdagend.
EnglishAs others have said, this is an aspirational directive about the sort of Europe we want to create.
Ze is rechtstreeks van belang voor het leven van vele mensen die in de Europese Unie wonen.
EnglishThe Bhutanese aren't on some aspirational treadmill, constantly focused on what they don't have.
Bhutanezen zitten niet op een tredmolen van hebzucht constant gefocusd op wat ze niet hebben.
EnglishIt seems to me that the Commission figures are aspirational.
Ik vind de voorgestelde normen van de Commissie erg ambitieus.
EnglishIt sees much of this legislation as aspirational.
Zij beschouwt een groot deel van deze wetgeving slechts als wenselijk.
EnglishWe are moving from the aspirational to the concrete.
We maken de stap van verzuchtingen naar concrete maatregelen.
EnglishIt is aspirational for the future to deliver the consumer confidence that we really need to make the market work.
We moeten de komende tijd alles in het werk stellen om het consumentenvertrouwen te creëren dat nodig is om de markt tot een succes te maken.
EnglishThis is an aspirational graph.
EnglishWe all accept that Mr Cashman ’ s excellent report is still and I do not mean to denigrate it - an aspirational report.
We accepteren allemaal dat het uitstekende verslag van de heer Cashman toch een aspirerend verslag is -- en dat bedoel ik niet denigrerend.
EnglishThey made it aspirational.
EnglishWell, it's aspirational.
EnglishHowever, like several of the rather aspirational articles in the Treaties, Article 191, the article referred to, lacks a certain operational content.
Net als een aantal andere nogal ambitieuze artikelen in de Verdragen mist artikel 191, het betreffende artikel in dit verband, echter een bepaalde operationele inhoud.
EnglishWhat they discovered was that in our Netflix queues there's this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves.
Wat ze ontdekten was dat in onze Netflix wachtrijen een epische strijd gaande is tussen ons toekomstige te bereiken zelf en ons meer impulsieve huidige zelf.
EnglishWhile Parliament is fully entitled to be aspirational, it is a mistake for us not to have focused our input into what the IGC is actually going to discuss and decide.
Het Parlement heeft het volste recht ambitieus te zijn, en we hadden onze aandacht dan ook moeten richten op de onderwerpen die tijdens de IGC aan de orde zijn en waarover een besluit wordt genomen.

Synoniemen (Engels) voor "aspiration":

aspiration