EN

aspiration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
aspiration (ook: ambition)
All that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Het enige wat wij vragen is dat de Raad die aspiratie snel op waarde weet te schatten.
But today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.
Maar vandaag, door globalisering, met outsourcing, is Engels een taal van aspiratie geworden.

Voorbeeldzinnen voor "aspiration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think that in approving this report we can do a lot to further that aspiration.
Daarom vind ik de goedkeuring van dit verslag ongetwijfeld een belangrijke bijdrage.
EnglishOnce again the Kosovo crisis exposes the gap between aspiration and outcome.
De crisis in Kosovo legt opnieuw de kloof tussen ambitie en realiteit bloot.
EnglishThis truly ambitious aspiration is served by the proposed second programme.
Dit is het, inderdaad, ambitieuze doel van het onderhavig tweede programma.
EnglishAll that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Het enige wat wij vragen is dat de Raad die aspiratie snel op waarde weet te schatten.
EnglishIraq is, of course, still some way from achieving that aspiration.
Irak zal dat doel natuurlijk niet van de ene op de andere dag kunnen bereiken.
EnglishIt is, then, an aspiration, an attempt at founding an embryonic culture.
Het streven is het begin van een Europese cultuur tot stand te brengen.
EnglishOn the one hand there is Turkey’ s legitimate aspiration to join the European Union.
Aan de ene kant koestert Turkije de gewettigde verwachting toe te treden tot de Europese Unie.
EnglishI note that this aspiration was not given due attention during the conciliation procedure.
Ik constateer dat die wens tijdens de bemiddeling niet de benodigde aandacht heeft gekregen.
EnglishThis, also, is an unrealistic aspiration - society cannot deliver this.
Dat is ook niet ernstig en de samenleving kan dit niet volhouden.
EnglishBut today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.
Maar vandaag, door globalisering, met outsourcing, is Engels een taal van aspiratie geworden.
EnglishThe winning parties have always maintained this aspiration.
De partijen die nu de overwinning behaald hebben immers altijd die ambitie gekoesterd.
EnglishFor many years enlargement has been a mere aspiration; soon it will be realised.
Gedurende een groot aantal jaren is de uitbreiding enkel een streven geweest: binnenkort wordt ze een feit.
EnglishCertainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.
Wat er op dit moment gebeurt, is zonder twijfel geen goede afspiegeling van het Europese streven naar eenheid.
EnglishIts aspiration is fine but its application is suspect.
Dat is een mooie doelstelling, maar de praktische uitvoerbaarheid lijkt twijfelachtig.
EnglishRationalisation at all operational levels in the Union should be our basic and fixed aspiration.
Wij moeten er vastberaden naar streven de werking van de Unie op alle niveaus rationeler te maken.
EnglishSadly, this remains an aspiration rather than a reality.
Helaas blijft dit eerder een streven dan dat het werkelijkheid wordt.
EnglishThe presidency also assures you that it will do its job to help achieve this aspiration and reach this synthesis.
Dat is de grote uitdaging waarvoor wij staan, de weddenschap die wij moeten winnen.
EnglishParliament ’ s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.
Dat het Parlement steeds opnieuw laat weten medebeslissingsbevoegdheden te ambiëren, is dan ook niet meer dan terecht.
EnglishIn many cases, however, we have seen the European Union going in the opposite direction to this aspiration.
In veel gevallen zien we echter dat de Europese Unie zich juist in tegengestelde richting beweegt.
EnglishThe aspiration was there but the actuality was not.
Wat ik daar echter zag stemde mij niet bepaald tot vrolijkheid.

Synoniemen (Engels) voor "aspiration":

aspiration