"aspen" in het Nederlands

EN

"aspen" - vertaling Nederlands

EN

aspen {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. plantkunde
Een esp heeft vuur en droge grond nodig.
Moreover, we realized that you can start out as being a beaver specialist, but you can look up what an aspen needs.
Bovendien beseften we dat je kunt beginnen als beverspecialist, maar kunt kijken naar wat een esp nodig heeft.
And here is the stream, and the aspen and the alder and the willow.
Hier is de stroom, en de espen en elzen en wilgen.

Voorbeeldzinnen voor "aspen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd sometimes you can see them at vacation places like Jackson Hole or Aspen.
Soms zie je ze in vakantie-oorden zoals Jackson Hole of Aspen.
EnglishThis is clonal colony of Quaking Aspen trees, living in Utah, that is literally 80,000 years old.
Dit is een kolonie van klonen van ratelpopulieren in Utah, die letterlijk 80.000 jaar oud is.
EnglishAnd here is the stream, and the aspen and the alder and the willow.
Hier is de stroom, en de espen en elzen en wilgen.
EnglishHas anyone ever been to Aspen, Colorado?
Is iemand van jullie wel eens in Aspen, Colorado geweest?
EnglishI went to Aspen recently and stumbled into this song.
EnglishMoreover, we realized that you can start out as being a beaver specialist, but you can look up what an aspen needs.
Bovendien beseften we dat je kunt beginnen als beverspecialist, maar kunt kijken naar wat een esp nodig heeft.
EnglishSo here's my wife's bad knee on the left, and her just hiking now four months later in Aspen, and doing well.
Hier links, is de slechte knie van mijn vrouw, en vier maanden later staat ze in Aspen gewoon te liften, en het gaat prima.
EnglishAn aspen needs fire and dry soils.
English♫ Black men go to Aspen
EnglishWe have observed the Commissioner's initiatives with industry in Brussels, at the OECD conference in Ottawa and at the Aspen Institute meeting in Lyons.
Wij hebben de initiatieven van de commissaris met het bedrijfsleven in Brussel, op de OESO-Conferentie in Ottawa, en op de vergadering van het Aspen-Instituut in Lyon gevolgd.
EnglishSo I'm not going to go on until every single person in this room, downstairs and in Aspen, and everybody else looking, will come to love and understand classical music.
Dus ik ga niet door totdat elke persoon in deze zaal, hier beneden en in Aspen, en iedereen die maar op zoek is, van klassieke muziek gaat houden en het gaat begrijpen.
EnglishWe had here in Berlin, at the Aspen Institute on the Wannsee, we had sessions with about 20 captains of industry, and we discussed with them what to do about international bribery.
We hadden hier in Berlijn op het Aspen-instituut aan de Wannsee sessies met ongeveer 20 bedrijfsleiders, en we discussieerden met hen over wat we moesten doen met internationale omkoperij.