"aspartame" in het Nederlands

EN

"aspartame" - vertaling Nederlands

NL

"aspartaam" - vertaling Engels

EN

aspartame {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheikunde
aspartame
volume_up
aspartaam {het} (kunstmatige zoetstof)
A re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
Een nieuwe beoordeling van aspartaam brengt niemand in verlegenheid.
Amendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Amendement 4 is al genoemd als het amendement waarin een nieuw onderzoek geëist wordt naar aspartaam.
A new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.
Een nieuw verslag over de beoordeling van aspartaam zou alleen maar leiden tot negatieve publiciteit.
NL

aspartaam {het}

volume_up
1. "kunstmatige zoetstof", scheikunde
aspartaam
Een nieuwe beoordeling van aspartaam brengt niemand in verlegenheid.
A re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
Amendement 4 is al genoemd als het amendement waarin een nieuw onderzoek geëist wordt naar aspartaam.
Amendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Een nieuw verslag over de beoordeling van aspartaam zou alleen maar leiden tot negatieve publiciteit.
A new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.

Voorbeeldzinnen voor "aspartame" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
Een nieuwe beoordeling van aspartaam brengt niemand in verlegenheid.
EnglishAn issue that I know is of concern is that of aspartame, nicin and nitrosamine.
Een onderwerp waarvan ik weet dat het van belang is, is dat van aspartaam, nisine en nitrosamine.
EnglishAmendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Amendement 4 is al genoemd als het amendement waarin een nieuw onderzoek geëist wordt naar aspartaam.
EnglishA new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.
Een nieuw verslag over de beoordeling van aspartaam zou alleen maar leiden tot negatieve publiciteit.
EnglishAmendment 4 calls for the re-evaluation of the authorisation of two sweeteners - aspartame and stevioside.
Amendement 4 roept op tot een herbeoordeling van de vergunning voor twee zoetstoffen: aspartaam en stevioside.
EnglishAnd Pepsi came to Howard and they said, "You know, there's this new thing called aspartame, and we would like to make Diet Pepsi.
Pepsi kwam naar Howard en zei: "Er is nu iets nieuws dat aspartaam heet, en we willen Pepsi Light maken.
EnglishMy second point refers to aspartame.
EnglishThat form of assurance regards the prolonged intake of aspartame as well as the intake of antibiotics – nicin and natamicin.
Deze garantie heeft ook betrekking op de langdurige consumptie van aspartaam alsmede de inname van antibiotica -- nisine en natamicine.
EnglishWe'd like you to figure out how much aspartame we should put in each can of Diet Pepsi, in order to have the perfect drink." ~~~ Right?
We willen graag dat jij uitzoekt hoeveel aspartaam er in een blikje Pepsi Light moet, zodat we het perfecte drankje krijgen."
EnglishHowever, new evidence on the safety of aspartame might bring about a further update as regards its safety.
Nieuw bewijs aangaande de veiligheid van aspartaam zou echter aanleiding kunnen geven tot nieuwe actualisering van de beoordeling van de veiligheid ervan.
EnglishTo this end, the scientists have reviewed all the scientific literature published since the last opinion on aspartame - amounting to around 150 articles.
Hiervoor hebben de wetenschappers alle wetenschappelijke literatuur bekeken die verschenen is sinds de het laatste advies over aspartaam - dat waren zo'n 150 artikelen.
EnglishMrs Oomen-Ruijten and I are both of the view that the requests for a new report on the re-evaluation of the approval of aspartame are also completely misplaced.
Mevrouw Oomen-Ruijten en ik zijn beiden van mening dat ook de verzoeken om een nieuw verslag over de herbeoordeling van de vergunning voor aspartaam volledig misplaatst zijn.
EnglishFurthermore, the amendment would require the Commission to present a report on the process of authorisation of aspartame by the US Food and Drugs Administration.
Bovendien wordt in het amendement geëist dat de Commissie met een verslag komt over de goedkeuringsprocedures voor aspartaam door de Amerikaanse Food and Drugs Administration.
EnglishAt the request of the Commission, aspartame has been re-evaluated by the Scientific Committee on Food in collaboration with the British and French Food Safety Authorities.
Op verzoek van de Commissie is aspartaam opnieuw beoordeeld door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding in samenwerking met de Britse en Franse autoriteiten voor voedselveiligheid.