"asp" in het Nederlands

EN

"asp" - vertaling Nederlands

EN

asp {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "asp" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn the same way, Mr Asp must surely have read the letter before he made his statement.
De heer Asp moet de brief eveneens gelezen hebben voor hij zijn uitspraken deed.
EnglishMr Kinnock refers to the letter to Mrs Gradin and Mr Asp.
De heer Kinnock verwijst naar de brief aan mevrouw Gradin en de heer Asp.
EnglishMy 22 November letters to Mrs Gradin and Mr Asp therefore related entirely to such legal obligations and considerations and to absolutely nothing else.
Mijn brieven aan mevrouw Gradin en de heer Asp hadden geen ander doel dan deze wettelijke verplichtingen en overwegingen duidelijk te maken.
EnglishClearly, this can hardly be interpreted as anything other than an insinuation that Mr Asp did something he ought not to have done and that he might perhaps even deserve a reprimand.
Hieruit kan alleen geconcludeerd worden dat men vindt dat de heer Asp buiten zijn boekje is gegaan en dat hij misschien zelfs berispt moet worden.

Synoniemen (Engels) voor "asp":

asp
asp viper