"to ask for permission" in het Nederlands

EN

"to ask for permission" - vertaling Nederlands

EN

to ask for permission {werkwoord} [voorbeeld]

volume_up
to ask for permission
volume_up
om goedkeuring vragen {ww.} [vb.]
om goedkeuring vragen

Voorbeeldzinnen voor "to ask for permission" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou ask my permission before you rut, before you breed.
Je moet mijn toestemming vragen voor je loops wordt, voordat je je voortplant.
EnglishRule 37 makes it quite clear that the Commission may, at any time, ask for permission to make a statement.
Uit artikel 37 blijkt heel duidelijk dat de Commissie op ieder moment toestemming voor het afleggen van een verklaring kan vragen.
EnglishAnd they don't usually ask for permission; they just go ahead and do it, and then other Googlers join in, and it just gets bigger and bigger.
Ze vragen meestal niet om toestemming. ~~~ Ze doen het gewoon, en andere Googlers volgen, en het wordt groter en groter.
Englishto ask for permission

Vergelijkbare vertalingen voor "to ask for permission" in Nederlands

permission zelfstandig naamwoord
for voorzetsel