"ashore" in het Nederlands

EN

"ashore" - vertaling Nederlands

EN

ashore {bijwoord}

volume_up
Regularly, in Gibraltar, at Calais and elsewhere, refugees are coming ashore at European ports.
In Gibraltar, Calais en elders gaan regelmatig vluchtelingen aan land om Europa in te komen.
But if sink it must, it is better for it to sink now, while the passengers can still swim ashore, clutching their national currencies like life belts.
Als het moet zinken, is het echter beter dat dit nu gebeurt, zodat de passagiers al zwemmend nog aan land kunnen geraken en hun nationale munt als reddingsboei gebruiken.
I have the feeling that when 1m tonnes of fish are caught in the Baltic and brought ashore, nutrients are too depleted to feed the stocks that are supposed to be building up.
Wanneer men 1 miljoen ton vis uit de Oostzee vist en aan land brengt, blijft er volgens mij niet genoeg voedsel over voor de bestanden die zich nog moeten ontwikkelen.
There will be massive amounts of data flowing ashore, all available to anyone who has any interest in using it.
Er zal een enorme stroom gegevens aan wal worden gebracht, allemaal beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken.
This is the place that Captain Cook discovered in 1777 and he described a huge abundance of sharks biting the rudders and the oars of their small boats while they were going ashore.
. ~~~ En hij beschreef een enorme overvloed aan haaien die in de roeren en riemen van hun kleine boten beten terwijl ze aan wal gingen.

Voorbeeldzinnen voor "ashore" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRegularly, in Gibraltar, at Calais and elsewhere, refugees are coming ashore at European ports.
In Gibraltar, Calais en elders gaan regelmatig vluchtelingen aan land om Europa in te komen.
EnglishThey were all on the Gulf in May, while oil was starting to come ashore in certain places.
Linksonder zijn er steenlopers en drieteenstrandlopers.
EnglishAnd in the upper right you see this black sort of cloud moving ashore.
De oorzaak is dat mooie, kleine wezentje rechts onder.
EnglishIt is also possible to look at it from the point of view of the waste oil that is brought ashore.
Waarom bekijken we afvalolie niet vanuit een ander standpunt?
EnglishIn one case, a person’ s body was washed ashore by the sea.
EnglishThere will be massive amounts of data flowing ashore, all available to anyone who has any interest in using it.
Er zal een enorme stroom gegevens aan wal worden gebracht, allemaal beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken.
EnglishWe must in particular find a solution to discards of fish, tradable quotas when you come ashore or whatever it may be.
Wij moeten met name een oplossing vinden voor bijvangsten, verhandelbare quota bij het aanlanden of wat dan ook.
EnglishIn 2002 and 2003, over 300 dolphins and porpoises were washed ashore and their carcasses could be seen on beaches.
In 2002 en 2003 zijn meer dan driehonderd dolfijnen en bruinvissen aangespoeld en kon men hun kadavers op het strand zien liggen.
EnglishDue to the Lepse's bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
De slechte toestand waarin de Lepse verkeert vergt overlading en veiligstelling van zijn radioactieve kracht op speciale containers aan de wal.
EnglishMr President, I represent the south-west of England, where in recent years an increasing number of dead dolphins have been washed ashore.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik vertegenwoordig het zuidwesten van Engeland waar de afgelopen jaren een stijgend aantal dode dolfijnen is aangespoeld.
EnglishBut if sink it must, it is better for it to sink now, while the passengers can still swim ashore, clutching their national currencies like life belts.
Als het moet zinken, is het echter beter dat dit nu gebeurt, zodat de passagiers al zwemmend nog aan land kunnen geraken en hun nationale munt als reddingsboei gebruiken.
EnglishThe consequences of this accident have been disastrous for the aquaculture and ostreiculture sectors which were defenceless against the pollution that could not be prevented from coming ashore.
Voor de aquacultuur en de oesterteelt, weerloos tegen de onafwendbare vervuiling die de kust heeft bereikt, zijn de gevolgen heel ernstig geweest.
EnglishI have the feeling that when 1m tonnes of fish are caught in the Baltic and brought ashore, nutrients are too depleted to feed the stocks that are supposed to be building up.
Wanneer men 1 miljoen ton vis uit de Oostzee vist en aan land brengt, blijft er volgens mij niet genoeg voedsel over voor de bestanden die zich nog moeten ontwikkelen.
EnglishWe are going to harmonise the loading and unloading procedures, the safety standards inside and outside terminals and the levels of responsibility on board vessels and ashore.
We gaan de laad- en losprocedures harmoniseren, de normen voor de veiligheid zowel in als buiten de terminals, het niveau van verantwoordelijkheid aan land en op de schepen.
EnglishMr President, Commissioner, Mr President-in-Office of the Council, on 18 January 2000 I brought you a cake of crude oil from the Erika which had come ashore on a beach.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte voorzitters, op 18 januari 2000 heb ik u dit zware, van de Erika afkomstige olieplakkaat laten zien dat op een strand is gevonden.
EnglishThis is the place that Captain Cook discovered in 1777 and he described a huge abundance of sharks biting the rudders and the oars of their small boats while they were going ashore.
Dit is de plek die Kapitein Cook ontdekte in 1777. ~~~ En hij beschreef een enorme overvloed aan haaien die in de roeren en riemen van hun kleine boten beten terwijl ze aan wal gingen.