"ashamed" in het Nederlands

EN

"ashamed" - vertaling Nederlands

volume_up
ashamed {volt.deelw.}
EN

ashamed {voltooid deelwoord}

volume_up
Mr President, I am ashamed that I will not be able to quote Voltaire and Proust as Mrs Lulling has so eruditely done.
Mijnheer de Voorzitter, met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen niet in staat te zijn Voltaire of Proust te citeren, zoals mevrouw Lulling dat op zo erudiete wijze gedaan heeft.

Voorbeeldzinnen voor "ashamed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor that reason, I am ashamed of the stance taken by the Commission so far.
Daarom ben ik ook enigszins verbaasd over de houding van de Commissie tot nu toe.
EnglishThere is something that you should be ashamed of, although you do not realise it.
Er is namelijk iets waarvoor u zich schaamt zonder dat echter te beseffen.
EnglishAs Members of the European Parliament we should feel ashamed of the role we have played.
Als leden van het Europees Parlement moeten wij ons schamen voor onze eigen rol.
EnglishWe should all be ashamed of the way in which certain participants in the summit behaved.
We moeten ons allen schamen voor het gedrag van enkele deelnemers aan de Top.
EnglishIn proposing this amendment, the College of Commissioners should be ashamed of itself.
Het college van Commissieleden zou zich moeten schamen dat het deze wijziging voorstelt.
EnglishOn the one hand, we supported Mr Barroso and we are not ashamed of this.
Enerzijds steunden wij de heer Barroso en daarvoor schamen wij ons niet.
EnglishA social policy is not something we should be ashamed of, but we should call a spade a spade.
Een sociaal beleid is geen schande, maar we moeten de zaken wel bij hun naam noemen.
EnglishMeanwhile, President Mugabe does not seem to be in the least ashamed of this reign of terror.
Voor dit schrikbewind schijnt Moegabe zich ondertussen geenszins te schamen.
EnglishAs a man, a politician and an officer, I am ashamed today to be European.
Als politicus en officier schaam ik me nu dan ook Europeaan te zijn.
EnglishI must say that the European Union has nothing to be ashamed of in this respect either.
Ik wil duidelijk stellen dat de Europese Unie zich ook wat dit betreft niet hoeft te schamen.
EnglishThe fact is that those responsible for KEDO should be ashamed of themselves.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor KEDO moeten zich schamen.
English   – Mr President, are we afraid or are we ashamed of the truth?
Mijnheer de Voorzitter, vrezen wij de waarheid of schamen wij ons daarvoor?
EnglishJacques Chirac and Chancellor Schröder have described themselves as ashamed of the way you behaved.
Jacques Chirac en kanselier Schröder zeiden zich te schamen voor uw optreden.
EnglishWe're going to have to -- we have a railroad system that the Bulgarians would be ashamed of!
We zullen -- we hebben een spoorwegsysteem waar zelfs de Bulgaren zich voor zouden schamen.
EnglishThose Member States which are prostituting themselves for thirty pieces of silver should be ashamed.
De lidstaten die hun eer verkopen voor een handvol geld zouden zich moeten schamen.
EnglishAnd then this older sister stood up and said, "I too am living with the virus, and I've been ashamed."
Dan stond de oudere zus op en zei, "Ik leef ook met het virus, maar ik schaamde me."
EnglishI am ashamed of the lack of European resolve in the area of the Middle East.
Voorzitter, ik schaam mij voor het gebrek aan Europese daadkracht op het gebied van het Midden-Oosten.
EnglishI had bought into the single story of Mexicans and I could not have been more ashamed of myself.
Ik was gevallen voor het enkel verhaal over de Mexicanen en ik schaamde me dood voor mezelf.
EnglishI will be ashamed if we are unable to adopt this unanimously.
Ik zal beschaamd zijn als we dit niet met unanimiteit kunnen aannemen.
EnglishThat is something of which we should be proud and not ashamed.
Dit is iets om trots op te zijn en niet iets om ons voor te schamen.