"ascent" in het Nederlands

EN

"ascent" - vertaling Nederlands

EN

ascent {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ascent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTolerance is not really a lived virtue; it's more of a cerebral ascent.
Tolerantie is niet echt een geleefde deugd; maar eerder een verstandhouding.
EnglishSo this "ascent" of man, pinnacle of evolution, has got to go.
We moeten dus af van de “opkomst” van de mens, als hoogtepunt van de evolutie.
EnglishNarrator: With a mattress below and attached to a safety rope, Lynn began her 60-foot ascent.
Verteller: Met een matras op de grond en een veiligheidskoord begon Lynn aan haar klim van 18 meter.
EnglishWe misuse language, and talk about the "ascent" of man.
We gebruiken taal verkeerd en praten over "de opkomst van de mens".
EnglishHe did his free ascent on the first try.
EnglishAnd you begin to see the alternative centers of power building up -- in China, of course, though my own guess is that China's ascent to greatness is not smooth.
Je ziet de alternatieve machtscentra opkomen -- in China, natuurlijk, hoewel ik gok dat China's opkomst niet gladjes verloopt.
EnglishIn spite of this brilliant ascent, I fear that given our current knowledge of space physics, we will soon be obliged to come back down to earth.
Ondanks die briljante stijgende lijn vrees ik dat we toch, met onze huidige kennis van de ruimtelijke natuurkunde, weer met onze beide benen op de grond terecht moeten komen.

Synoniemen (Engels) voor "ascent":

ascent