"asbestos" in het Nederlands

EN

"asbestos" - vertaling Nederlands

NL
EN

asbestos {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
asbestos
What is the situation with the new Parliament building with regard to asbestos?
Wat is de situatie van het nieuwe gebouw wat asbest betreft?
The only asbestos on them is the asbestos you would find around any engine on any ship.
Het enige asbest dat aanwezig is het asbest dat rondom iedere motor op ieder willekeurig schip wordt aangetroffen.
It is true that some types of asbestos have not yet been banned.
Het is juist dat een aantal soorten asbest op dit moment nog niet zijn verboden.
2. scheikunde
asbestos
What is the situation with the new Parliament building with regard to asbestos?
Wat is de situatie van het nieuwe gebouw wat asbest betreft?
The only asbestos on them is the asbestos you would find around any engine on any ship.
Het enige asbest dat aanwezig is het asbest dat rondom iedere motor op ieder willekeurig schip wordt aangetroffen.
It is true that some types of asbestos have not yet been banned.
Het is juist dat een aantal soorten asbest op dit moment nog niet zijn verboden.

Voorbeeldzinnen voor "asbestos" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMeanwhile, many victims who have inhaled asbestos dust have died from it.
Inmiddels zijn veel slachtoffers die asbeststof hebben ingeademd, daaraan overleden.
EnglishThat, rather than the export of asbestos to the rest of the world, is where our future lies.
Daar ligt de toekomst en niet in de uitvoer van asbest naar de andere wereld!
EnglishIt is true that some types of asbestos have not yet been banned.
Het is juist dat een aantal soorten asbest op dit moment nog niet zijn verboden.
EnglishUrgent decisions have to be taken precisely because asbestos is so dangerous.
Juist vanwege het gevaar van asbest moeten er snel besluiten komen.
EnglishFinally, the report provides for training for workers who are exposed to asbestos.
Ten slotte voorziet dit verslag in scholing voor werknemers die worden blootgesteld aan asbest.
EnglishIn the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
EnglishI have come unstuck on this point before, when I made proposals for protection against asbestos.
Eerder liep ik daarop vast bij mijn voorstellen tot bescherming tegen asbest.
EnglishI am referring, of course, to the very high number of asbestos victims.
Ik denk daarbij uiteraard aan de talloze arbeiders die slachtoffer zijn geworden van asbest.
EnglishWhat is the situation with the new Parliament building with regard to asbestos?
Wat is de situatie van het nieuwe gebouw wat asbest betreft?
EnglishHad it saved just one asbestos worker's life, it would have been worth it.
Al hadden we er het leven van slechts één werknemer mee gered, dan nog was het het waard geweest.
EnglishThe 1999 directive bans chrysotile, which is the last type of asbestos it is permitted to use.
In de richtlijn van 1999 werd het laatste nieuwe type asbest, namelijk chrysotiel, verboden.
EnglishIt would be ethically quite wrong if the EU were to export asbestos for use in third countries.
Het zou ethisch onverantwoord zijn dat de EU asbest exporteert voor gebruik in derde landen.
EnglishEvery year 4 500 people die from asbestos-related diseases in the UK alone.
Ieder jaar sterven er alleen al in het Verenigd Koninkrijk 4500 mensen aan asbest-gerelateerde ziekten.
EnglishFrom 2005, there will be a ban in Europe on the use and marketing of all types of asbestos.
Vanaf 2005 is er in Europa een verbod op de toepassing en verkoop van alle asbestsoorten van kracht.
EnglishThe asbestos tragedy is a typical incident and we should learn from it as much as we can.
Het asbestdrama moet als afschrikwekkend voorbeeld dienen en hieruit dient lering te worden getrokken!
EnglishHowever, there are still millions of tonnes of asbestos in Europe's buildings throughout the European Union.
Er zitten echter nog miljoenen tonnen asbest in gebouwen door de hele Europese Unie.
EnglishI am delighted that the production and marketing of asbestos will be banned across the EU from 2005.
Ik ben blij dat de vervaardiging en verkoop van asbest vanaf 2005 in de gehele EU verboden is.
EnglishIt is this servility that has delayed a measure as basic as banning asbestos for so long.
Door deze slaafse houding is een fundamentele maatregel als het verbod op asbest al heel lang uitgesteld.
EnglishLastly, the ban on asbestos has been mentioned several times and by several different speakers.
Tenslotte, het verbod op asbest is meermalen en door verschillende sprekers hier aan de orde gesteld.
EnglishI welcome the fact that this directive will lower the exposure limit values for asbestos.
Ik juich het toe dat de grenswaarden voor de blootstelling aan asbest dankzij deze richtlijn worden verlaagd.