"as you like" in het Nederlands

EN

"as you like" - vertaling Nederlands

EN

as you like [voorbeeld]

volume_up
as you like
volume_up
zoals je wil [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "as you like" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
EnglishFashion, whether you like it or not, helps you project who you are to the world.
Met mode, of je het nu leuk vindt of niet, kun je de wereld laten zien wie je bent.
EnglishThere's a 1952 O'Keefe & Merritt stove, if you like to cook -- cool stove.
Een O'Keefe en Merritt-fornuis uit 1952, als je van koken houdt: een cool fornuis.
EnglishAnd it was a hot day and he said, "Hey, would you like some fresh coconut water?"
Het was een hete dag en hij zij: "Hé, heb je trek in wat frisse kokosmelk?"
EnglishThe present proposal is less complete, if you like, but no less effective.
Het huidige voorstel is misschien minder volledig, maar niet minder doeltreffend.
EnglishI might like it more than you like it, because I know how bloody hard it is to do it.
Ik vind het wellicht mooier dan jullie, omdat ik weet hoe verdomd moeilijk dit is.
EnglishIt's a form, if you like, of ecological altruism -- perhaps something along those lines.
Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme -- iets in deze richting.
EnglishIt's written around 1834, so, even though it's old, I hope you like it.
Het is geschreven rond 1834, dus, ook al is het oud, hoop ik dat jullie het leuk vinden.
EnglishWould you like to go for double jeopardy where the scores can really change?
Wil je gaan voor een dubbel gevaar waar uitkomsten echt kunnen veranderen?
EnglishAnd unless you like it messy,..... start bringing us in groups to the bathroom.
En tenzij je een strontboel wil,..... begin ons dan in groepen naar de toilet te brengen.
EnglishLeave the Chamber if you like, but please do not chat in the corridors.
Verlaat u dus de zaal als u wilt, maar gelieve niet te praten in de wandelgangen.
EnglishYou could call it the Coca-Cola approach if you like -- it was exactly the same thing.
Noem het de Coca-Colabenadering, als je wil. ~~~ Het was precies hetzelfde.
EnglishWhether you like it or not, that is very simple, clear economic logic.
Dat is duidelijke en eenvoudige economische logica, hoe je het ook wendt of keert.
EnglishNow, if you like to represent this zero and one of binary, you need a device.
Als je nu deze 0 en 1 van het binaire stelsel wil voorstellen, heb je een apparaat nodig.
EnglishThis is, if you like, perhaps stating the obvious, but that is the way it is.
U vindt misschien dat ik open deuren intrap, maar het is nu eenmaal zo.
EnglishI ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Ik vraag u dit, omdat u, net zoals ikzelf, goed bekend bent met de tekst van de Conventie.
EnglishThe other favorite, if you like, solution for me is the creation of green carbon markets.
De andere favoriete oplossing is voor mij de oprichting van groene koolstof-markten.
EnglishWe don't fix this now, how would you like to see a Dow 3,500 in 2026?
Als we dit niet oplossen, wat zou je dan denken van een Dow op 3500 punten in 2026?
English'No money if there is no change in Kosovo, ' in whatever language you like.
No money if there is no change in Kosovo, in welke taal u ook maar wil.
EnglishMadame, would you like some of those orange bangles with the pink polka dots?
Mevrouw, wilt u een paar van deze oranje armbanden met roze stippen?

Vergelijkbare vertalingen voor "as you like" in Nederlands

you voornaamwoord
like voorzetsel
like bijvoeglijk naamwoord