"as yet" in het Nederlands

EN

"as yet" - vertaling Nederlands

EN

as yet {bijwoord}

volume_up
The results achieved to date are positive but, as yet, insufficient.
De resultaten tot nu toe zijn positief, maar er is nog lang niet genoeg bereikt.
We are speaking about appalling crimes that have yet to be punished.
Al deze gruwelijke misdrijven zijn tot nu toe onbestraft gebleven.
At present we have not yet achieved this level of accountability.
Tot nu toe is die verantwoordingsplicht nog niet op het gewenste niveau gebracht.
as yet
volume_up
tot dan toe

Voorbeeldzinnen voor "as yet" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
Dit ongelukkige voorval toont eens te meer aan dat het milieu geen grenzen kent.
EnglishAnd the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.
Het verbazingwekkende was dat niet één van hen daar moest zijn - maar ze waren er.
EnglishYet we should not allow the Council to dodge its responsibility in this respect.
Maar ook de Raad kan hier niet van zijn verantwoordelijkheid worden ontslagen.
EnglishTwo-thirds of the world, after all, is not yet connected to mains electricity.
Immers tweederde van de wereld is nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet.
EnglishI am therefore very appreciative of the efforts yet again of Mr González Triviño.
Daarom ben ik de heer Gonzalez Triviño bijzonder dankbaar voor zijn inspanningen.
EnglishThe Commission is not yet sufficiently directing its aid towards reducing poverty.
De Commissie richt haar steun nog onvoldoende op het terugdringen van de armoede.
EnglishHave you yet visited Parliament's website, or the Council's, or the Commission's?
Hebt u al eens de websites bezocht van het Parlement, de Raad en de Commissie?
EnglishWe are in favour of the International Criminal Court, but it does not yet exist.
Wij zijn voorstanders van het Internationaal Strafhof, dat echter nog niet bestaat.
EnglishNo practical priorities have yet been set or more specific provisions laid down.
Er zijn nog geen concrete prioriteiten of nauwkeurige bepalingen vastgesteld.
EnglishThere is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
Dat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
EnglishWe haven't seen anything yet in our development work that says that isn't possible.
We hebben in onze ontwikkeling nog niets gezien dat erop duidt dat dat niet kan.
EnglishFinally, there is yet another aspect of this tragedy which we must not forget.
Tenslotte, er is nog een ander aspect van dit drama dat we niet mogen vergeten.
EnglishI have never yet met a consumer who is consumed with anxiety about carrageenan.
Ik ben nog geen consument tegengekomen die zich grote zorgen maakt over carrageen.
EnglishYet, these same States today are not, in my view, being particularly reasonable.
Ik vind dat deze zelfde lidstaten zich momenteel niet erg redelijk opstellen.
EnglishIn my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
Mijns inziens is het juiste evenwicht in de ontwerpwetgeving nog niet gevonden.
EnglishThis is something which is yet to reach a point which I consider acceptable.
In dit opzicht hebben wij mijns inziens nog geen aanvaardbaar compromis bereikt.
EnglishYet we must openly admit that the international community is not yet doing enough.
De internationale gemeenschap doet daar eerlijk gezegd nog veel te weinig aan.
EnglishAt the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.
Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.
EnglishYet for the last ten years the Russian economy has done nothing but collapse.
De Russische economie zinkt nu al tien jaar lang steeds verder weg in het moeras.
EnglishMuch of what has perhaps not yet happened formally is in fact already reality.
Veel van wat misschien formeel nog niet is gebeurd, is eigenlijk al realiteit.

Synoniemen (Engels) voor "as yet":

as yet

Vergelijkbare vertalingen voor "as yet" in Nederlands

yet bijwoord
as bijwoord