"as we speak" in het Nederlands

EN

"as we speak" - vertaling Nederlands

EN

as we speak [voorbeeld]

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "as we speak" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen we speak about innovation, we must be sure to define the word properly.
Als wij over innovatie spreken, dan moeten we het woord innovatie ook goed definiëren.
EnglishToday when we speak about Chernobyl and the nuclear industry, the two go hand in hand.
Vandaag spreken wij over Tsjernobyl en de nucleaire industrie: die gaan hand in hand.
EnglishSo it is a dynamic planet, and activity is going on as we speak today.
Het is een veranderlijke planeet, waar zelfs op dit moment activiteit plaatsvindt.
EnglishAs we speak, the total number of cases in the UK stands at over 900.
Op dit moment zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 900 uitbraken vastgesteld.
EnglishAfter all, if we speak our minds, then we will also need to do the follow-up.
Als wij ons uitspreken, zullen we immers ook nazorg moeten uitoefenen.
EnglishSo, as we speak, people are mapping the world in these 170 countries.
Terwijl wij hier zitten, brengen mensen de wereld in kaart in deze 170 landen.
EnglishWhen we speak of human rights, transparency is of particular importance.
Als wij het over de mensenrechten hebben is transparantie zeer belangrijk.
EnglishThat is partly due to the fact that we speak different languages.
Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat wij verschillende talen spreken.
EnglishWhen we speak about a competitive market, again interconnection is an absolute necessity.
Ook als we het hebben over een concurrerende markt, is koppeling absoluut noodzakelijk.
EnglishAt this moment, as we speak new fires are raging in the Peloponnese in southern Greece.
Op dit moment woeden bijvoorbeeld enorme branden in Zuid-Griekenland, op de Peloponnesos.
EnglishOr, as we speak now, hundreds of thousands of Congolese women are getting raped and mutilated.
Terwijl we spreken worden honderdduizenden Congolese vrouwen verkracht en verminkt.
EnglishThere are 40 Spanish factory vessels in the Irish Box as we speak.
Er zijn momenteel immers al veertig Spaanse fabrieksschepen aanwezig in de Irish Box.
EnglishIt is extremely important in our own interests that we speak with one voice.
Het is voor ons uiterst belangrijk dat wij ons eensgezind tonen.
EnglishThey're being watched everyday as we speak, to try to find out what this mysterious toxin is.
Ze worden dag na dag gevolgd om te proberen uit te vinden wat dit mysterieuze toxine is.
EnglishIn my opinion we all benefit from the fact that we speak openly and call things by their real names.
Ik denk dat het voor ons allemaal nuttig is om de zaken bij de naam te noemen.
EnglishIt's being built as we speak, and it will be on show in Phillips next year in New York.
Het wordt op dit moment gebouwd en het wordt volgend jaar geëxposeerd in Phillips, in New York.
EnglishWe speak about democracy on the 60th anniversary of the end of the Second World War.
Op de zestigste verjaardag van het eind van de Tweede Wereldoorlog spreken wij over de democratie.
EnglishIt is precisely these values that we have in mind when we speak of the 'European social model '.
Als wij spreken over het Europees sociaal model hebben wij juist die waarden voor ogen.
EnglishThere is one thing missing, however, when we speak of the right to life.
Ik zie echter dat men hier en daar wat steken laat vallen zodra het gaat om het recht op leven.
EnglishBut that requires that we speak with one voice and take a clear stand.
Maar dan moet je wel één stem hebben, dan moet de lijn helder zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "as we speak" in Nederlands

we voornaamwoord
as bijwoord