"as stated above" in het Nederlands

EN

"as stated above" - vertaling Nederlands

EN

as stated above {bijwoord}

volume_up
as stated above

Voorbeeldzinnen voor "as stated above" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, our general political position, as stated above, also applies here.
Ook hier geldt ons bovengenoemd, algemeen politiek standpunt.
EnglishFor the reasons stated above, we have declined to vote for the whole motion for a resolution.
Om de bovenstaande redenen onthouden wij ons van stemming voor de ontwerpresolutie als geheel.
EnglishI stated above that two Member States have halted the transport.
Ik zei al: twee lidstaten hebben het vervoer stopgezet, maar ook Nederland zou dat moeten doen.
EnglishAs I have stated above, the delays in the transmission result mainly from the nature of negotiations, but also because of the length of time involved in internal procedures.
Zoals ik eerder al zei, is de vertraagde indiening hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de onderhandelingen en aan de duur van de interne procedures.
EnglishIn a number of places - Paragraphs 14a, 14b and 14c - the EPLP could not support the call for " tax and legislative measures " and " directives " for the reasons stated above.
Op een aantal punten - paragraaf 14a, 14b en 14c - kon het EPLP geen steun betuigen aan de oproep tot " belasting en wettelijke maatregelen " en " richtlijnen " om hierboven genoemde redenen.

Vergelijkbare vertalingen voor "as stated above" in Nederlands

stated werkwoord
above voorzetsel
as bijwoord