"as required" in het Nederlands

EN

"as required" - vertaling Nederlands

EN

as required

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "as required" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA joint and coordinated strategy across the policy spectrum is what is required.
Daarom moeten ze worden gekoppeld aan maatregelen op een reeks andere gebieden.
EnglishThis reservation can only be changed, if required, by a referendum in Denmark.
Deze uitzondering kan alleen door een referendum in Denemarken worden geschrapt.
EnglishI do not know if the Daphne programme suffices or if something more is required.
Ik weet niet of het Daphne-programma volstaat en of er misschien niet meer nodig is.
EnglishCross-border cooperation is required when it comes to health care services too.
Ook op het gebied van de gezondheidszorg is grensoverschrijdende samenwerking nodig.
EnglishMoreover, this is the procedure that we are always required to adopt in such cases.
Dit is overigens de procedure die wij in dergelijke gevallen altijd moeten volgen.
EnglishCoordination which goes beyond what is required will even prove counterproductive.
Coördinatie die verder gaat dan noodzakelijk is, zal zelfs contraproductief blijken.
EnglishSome efforts of political persuasion will be required in the coming weeks.
Er zal in de komende weken nog politiek overtuigingswerk moeten worden verricht.
EnglishMore is required, of course, in order to reduce the noise from road traffic.
Natuurlijk is er meer nodig om het lawaai van het wegverkeer terug te brengen.
EnglishAll that is fine, but another way of approaching legislative work is also required.
Dat is al heel mooi, maar er is ook een andere aanpak van het wetgevingswerk nodig.
EnglishFor the rest, they should comply with what is required of them under their statutes.
Voorts dienen zij de verplichtingen na te komen die aan hun statuut verbonden zijn.
EnglishIt turns out to be, in principle, incapable of doing the job required of it.
Ze blijkt in principe niet instaat om datgene te doen wat men ervan verwacht.
EnglishBesides, it does not cost anything, or at least no extra loans are required.
Dat kost overigens niets, hiervoor is in ieder geval geen extra lening nodig.
EnglishWhat is certain, in this case, is that budgetary rigour is required of the legislator.
Wat wel zeker is, is dat de wetgever blijk moet geven van begrotingsdiscipline.
EnglishThis really falls short of what we are required to do under international law.
Dit voldoet bij lange na niet aan wat de internationale wetgeving vereist.
EnglishThe candidate States must not be required to wait for an unreasonable length of time.
De kandidaat-landen mogen niet onredelijk lang in de wachtkamer worden gezet.
EnglishLiberals tell us that as little State involvement as possible is required.
De liberalen zeggen ons dat men de rol van de staat zoveel mogelijk moet beperken.
EnglishWhen it comes to promoting contacts between people, consistency is required.
Als het gaat om het bevorderen van contacten tussen mensen moet men consequent zijn.
EnglishNow the parties are only required to be represented in a quarter of the Member States.
Nu wordt slechts geëist dat de partijen aanwezig zijn in een vierde van de landen.
EnglishAfter all, our approval is not required; all we can do is to make a recommendation.
Er wordt immers niet om onze instemming gevraagd, wij kunnen alleen een advies geven.
EnglishGood management of this vacuum is required so that the momentum for peace is kept alive.
Tijdens dit vacuüm is goed bestuur vereist om het vredesproces gaande te houden.

Synoniemen (Engels) voor "as required":

as required

Vergelijkbare vertalingen voor "as required" in Nederlands

required bijvoeglijk naamwoord
required werkwoord
Dutch
as bijwoord