"as per" in het Nederlands

EN

"as per" - vertaling Nederlands

EN

as per {voorzetsel}

volume_up
Firstly, the demand for energy is growing by around 1 % per year.
Ten eerste groeit de vraag naar energie vermoedelijk gemiddeld met 1 % per jaar.
Fifty per cent of the national budget goes to the military.
Vijftig procent van de nationale begroting gaat naar het leger.
The call for the millennium must be EUR 1 per head on Europe's culture.
In 2000 moeten de uitgaven voor cultuur omhoog naar één euro per hoofd van de bevolking.
In general terms, the sector is increasing by an average of 30 % per year.
Volgens de cijfers groeit deze sector jaarlijks gemiddeld met 30 procent.
According to the World Bank, this increases aid effectiveness by between 12 and 20 per cent.
Volgens de Wereldbank vergroot dit de effectiviteit van hulp met 12 tot 20 procent.
Realistic assessments suggest that we will only be able to stop a further 10-12 vessels per year.
Volgens realistische schattingen kunnen we hooguit 10 tot 12 schepen per jaar weren.

Voorbeeldzinnen voor "as per" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
Die financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.
EnglishOne per cent of all we are prepared to commit, that is supposed to be paid out!
Slechts 1% van alles wat we willen verplichten, wordt daadwerkelijk uitbetaald!
EnglishMinimum compensation would have been three months'salary per five years of service.
De minimumvergoeding zou drie maanden salaris per vijf dienstjaren zijn geweest.
EnglishThat's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.
Dat is telkens 5 cent, en 3.000 auto's per dag, dat is 51.000 dollar per jaar.
EnglishSeventy-five per cent of all refined cadmium is, in actual fact, used in batteries.
Van alle geraffineerde cadmium wordt feitelijk 75 procent in batterijen gebruikt.
EnglishWaste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
EnglishMoreover, it is enough to have one representative per Member State on the committees.
Voorts vinden wij één vertegenwoordiger per lid-staat voor de comités voldoende.
EnglishAnd another thing: the IAEA can only inspect one facility per year in France.
En dan nog iets: de IAEA kan maar 1 installatie per jaar in Frankrijk controleren.
EnglishWould it not be excessive if these bodies were to expand to 75 members per agency?
Is het niet overdreven als deze organen uitdijen tot 75 leden per agentschap?
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Momenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.
EnglishOur wine-growing regions have already set corresponding maximum yields per hectare.
In onze wijnbouwgebieden bestaan al regels voor de maximale opbrengst per hectare.
EnglishSeventy per cent of the Swedish people insist that this neutrality be preserved.
Zeventig procent van de Zweedse bevolking eist dat deze neutraliteit behouden blijft.
EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60% van de rokers is voor de leeftijd van 13 begonnen en 90% voor de leeftijd van 18.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
Van de bevolking heeft 88 procent minder dan 4 dollar per dag te besteden.
EnglishThe UN per se and its services will be more important than ever in post-war Iraq.
De VN als zodanig en haar diensten zijn belangrijker dan ooit in het naoorlogse Irak.
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Ik zal het inkomen per persoon op deze as plaatsen, arm hier onder, rijk daar boven.
English. ~~~ They had 1,000 dollars per person per year.
(Gelach) Maar ze waren hier beneden, ze hadden 1,:,000 dollar per persoon per jaar.
EnglishWe get over 500,000 unique visitors per month, just to our particular site.
We hebben meer dan 500,:,000 unieke bezoekers per maand, alleen voor onze site.
EnglishSo it is laughable that the Council is only able to agree to ECU 11 million per year.
Het is daarom belachelijk dat de Raad zomaar instemt met 11 miljoen ecu per jaar.
EnglishA large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
Een grote hoeveelheid tonijn, 58 %, wordt in de Europese Unie geïmporteerd.

Vergelijkbare vertalingen voor "as per" in Nederlands

per voorzetsel
as bijwoord