"as little as" in het Nederlands

EN

"as little as" - vertaling Nederlands

NL
EN

as little as

volume_up
as little as

Voorbeeldzinnen voor "as little as" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
Dit restaurant lijkt een beetje op Acorn Huis -- zelfde stoelen, zelfde tafels.
EnglishThere is very little in the way of appropriations to meet these targets, however.
In verhouding tot deze doelen zijn de financiële middelen echter zeer bescheiden.
EnglishBut it's uh -- let's see if I can manipulate it a little bit without, um -- oops.
Maar het is uh -- laten we kijken of het kunnen manipuleren zonder, um -- oeps.
EnglishI was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Ik zou het een beetje hebben... ~~~ ... over onderzoek, een beetje over de keuken.
EnglishTiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.
EnglishI am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.
Ik ben dan ook nogal verbaasd over de argumentatie die wij hier te horen krijgen.
EnglishThere have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
Er heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die enige tijd geleden ondenkbaar was.
EnglishI have, of course, little influence on the wisdom of the Portuguese authorities.
Ik heb natuurlijk weinig invloed op de wijsheid van de Portugese autoriteiten.
English- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
- het geringe belang dat de Raad aan problemen van hulp en samenwerking toekent;
EnglishOpenness makes little sense, of course, if nobody is interested in the work we do.
Openheid heeft natuurlijk weinig zin als niemand zich voor ons werk interesseert.
EnglishI got you your dream house, all ofyour things... all the pretty little things.
Ik heb een droomhuis voor je gekocht, alles wat je hebt, alle mooie spulletjes.
EnglishI think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
Ik vind dat het iets scherper moet zijn dan wat wij nu op papier hebben staan.
EnglishAll our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wilderness.
En al onze hoop ligt nu bij twee kleine Hobbits...... ergens in de wildernis.
EnglishI'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Ik zal wat vertellen over ons team, omdat dat een goed beeld geeft van wat we doen.
EnglishNow, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
PVC is iets beter, maar toch niet zo goed als het hout dat wij hebben gekozen.
EnglishAnd the dog can take a note, and I've got my own little search-and-rescue dog.
En de hond kan een notitie maken en zo heb ik mijn eigen kleine zoek-en-red hond.
EnglishThen, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
Dan, na een tijdje, ga je iets naar achteren en daarna begint het te branden.
EnglishWe will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations '!
Met een mager adviesje over de financiële reglementen nemen we geen genoegen "!
EnglishIn many countries the public still have very little confidence in the new currency.
In een aantal landen heeft de bevolking nog weinig vertrouwen in de nieuwe munt.
EnglishFour years on from the Lisbon Summit, I note that little progress has been made.
Vier jaar na de top van Lissabon stel ik vast dat er weinig vooruitgang is geboekt.

Vergelijkbare vertalingen voor "as little as" in Nederlands

as bijwoord
as voegwoord
Dutch