"as it were" in het Nederlands

EN

"as it were" - vertaling Nederlands

EN

as it were [voorbeeld]

volume_up
The abolition of the death penalty belongs, as it were, to our culture.
De afschaffing van de doodstraf maakt als het ware deel uit van onze cultuur.
And I'd like to end with a vignette, as it were, inspired by this image.
Ik wil graag eindigen met een vignet, als het ware, geïnspireerd door dit beeld.
In this way we were widening the whole approach, as it were.
Op deze manier hebben we als het ware het hele uitgangspunt verruimd.

Voorbeeldzinnen voor "as it were" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishIf the substance were labelled explicitly, this industry would die a slow death.
Als het eerlijk vermeld wordt dan zou deze industrie een langzame dood sterven.
EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
Toen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
We zien dat mensen dezelfde ruimtes kunnen delen, leegstaande ruimtes benutten.
EnglishWhat we're seeing is a complete corruption of the idea of patents and copyright.
Wat we zien, is een complete verwording van het idee van patenten en copyright.
EnglishSo it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
Het is dus geen verrassing dat er geen goede behandeling was voor gehoorverlies.
Englishmore than the way most women's faces not only were never made up during the day,
meer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Als het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
EnglishWe're pasting portraits -- so both portraits in the streets in a crowded market.
We plakken portretten op -- beide portretten in de straten op een drukke markt.
EnglishExperts were expecting an annual volume of 15 000 registered trademarks in 1996.
De deskundigen verwachtten een jaartotaal van 15.000 gedeponeerde merken in 1996.
EnglishWe were glad that the Commission was also able to provide the necessary support.
Wij waren blij dat de Commissie ook de nodige ondersteuning heeft kunnen geven.
EnglishIt was on our continent that social policy and the Welfare State were invented.
Het sociaal beleid en de verzorgingsstaat vinden hun oorsprong op ons continent.
EnglishThe fact is that, during economic boom periods, budget deficits were not reduced.
In economisch goede tijden zijn de begrotingstekorten nu eenmaal niet verkleind.
EnglishIt would therefore be wise if Parliament were to show restraint in this respect.
Het zou dan ook van wijsheid getuigen als het Parlement terughoudend zou zijn.
EnglishIf this legislation were to be implemented, the problems would be exacerbated.
Als deze wetgeving wordt ingevoerd, zal dat de problemen alleen maar verergeren.
EnglishThe directive would also ensure that the existing rules were enforced equitably.
De richtlijn garandeert tevens een rechtvaardige naleving van de bestaande regels.
EnglishWhen we began to work together in Kosovo and Macedonia we were able to improve.
Toen wij in Kosovo en Macedonië begonnen samen te werken, verbeterde de situatie.
EnglishIn 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.
In 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.
EnglishI have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
Voor het geval u iets van plan mocht zijn - ik heb mijn tomaatbestendige pak aan.

Synoniemen (Engels) voor "as it were":

as it were

Vergelijkbare vertalingen voor "as it were" in Nederlands

were werkwoord
it bijwoord
it voornaamwoord
Dutch
as bijwoord