"as it happens" in het Nederlands

EN

"as it happens" - vertaling Nederlands

EN

as it happens

volume_up
as it happens (ook: namely, viz)
I hope that the same happens to that other miser, namely Prime Minister Blair.
Ik hoop dat die andere vrek, premier Blair namelijk, hetzelfde overkomt.
Otherwise, what happens if a natural habitat is destroyed, for example?
Wat kunnen wij namelijk doen als een biotoop al kapot is gemaakt?
Indeed, what happens to one pass immediately affects all the others.
Wat namelijk bij één pas gebeurt, heeft onmiddellijke gevolgen voor alle andere.

Voorbeeldzinnen voor "as it happens" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
Als je naar het groene deel van de hersenstam kijkt, gebeurt dat helemaal niet.
EnglishWhatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
Ik ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
EnglishWhat they do will decide what happens to the moratorium, not what we do tomorrow.
Zij beslissen over het moratorium; onze beslissing van morgen staat daar los van.
EnglishThank you for your understanding and I will ensure that it never happens again.
Ik dank u voor uw goede begrip en zal er voor zorgen dat het niet weer gebeurt.
EnglishSo what happens when you leave your lab and you go outside into the real world?
Wat gebeurt er als je je lab verlaat, en je naar buiten gaat, de echte wereld in?
EnglishSo Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.
Dus Browniaans beweging, die toevallig een ruwheid van twee heeft, draait rond.
EnglishIn short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.
Kortom, hij is verantwoordelijk voor hetgeen de komende maanden eventueel gebeurt.
EnglishOf course forests eat up CO2 but once they are fully grown this no longer happens.
Natuurlijk zijn bossen CO2-eters, maar als ze volgroeid zijn is dit effect weg.
EnglishHow could we care about something less than something that happens after we die?
Hoe kunnen we minder om iets geven? ~~~ Dan om iets dat gebeurt na onze dood?
EnglishHere is what happens. ~~~ Now the most popular option became the least popular.
Dit is wat er gebeurde Nu is de meest populaire optie de minst populaire geworden.
EnglishMaybe they didn't know what happens when you raise something to the zero power.
Misschien wist hij niet wat er gebeurt als je iets tot de nulde macht verheft.
EnglishIt so happens, in the present situation, that most restrictions on basic rights....
In de huidige situatie is het zo dat de meeste beperkingen van het grondrecht....
EnglishAnd, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans.
En, zoals dat in Amerika vaak gebeurt, werd immigratie synoniem met Mexicanen.
EnglishPeter Gabriel: So torture is not something that always happens on other soil.
Peter Gabriel: Marteling is dus niet iets wat alleen in het buitenland gebeurt.
EnglishWhatever happens, the votes should start earlier, by which I mean at 11 a. m.
We moeten in ieder geval eerder beginnen met de stemmingen, oftewel om 11.00 uur.
EnglishIf that happens just in one council, it can happen throughout the European Union.
Als dat al in één raad gebeurt, kan het overal in de Europese Unie gebeuren.
EnglishAnd for us to understand what happens with them, we're going to follow Brad.
Om te begrijpen wat er met hen gebeurt nemen we een kijkje in het leven van Brad.
EnglishMaybe our universe is just one of those things that happens from time to time.
Misschien is ons universum slechts één van die dingen die af en toe gebeuren.
EnglishWhat happens if the centres of power in central and eastern Europe suddenly shift?
Wat gebeurt er wanneer de Oost- en Midden-Europese machtscentra opeens verschuiven?
EnglishThink about what happens in horse transporters over thousands of kilometres.
Denkt u eens aan het vervoer van paarden over trajecten van duizenden kilometers!

Vergelijkbare vertalingen voor "as it happens" in Nederlands

it bijwoord
it voornaamwoord
Dutch
as bijwoord