"as for me" in het Nederlands

EN

"as for me" - vertaling Nederlands

EN

as for me [voorbeeld]

volume_up
The concept of Ivorian nationality would appear to me to be perfectly well founded.
Wat mij betreft is " Ivorees karakter " een volkomen rechtmatig concept.
To me, this means not going to the heart of the matter.
Wat mij betreft dringen degenen die zo redeneren niet tot de kern van de zaak door.
For me these criteria do not constitute a risk to the financing of social security.
Deze criteria zijn wat mij betreft geen gevaar voor de financierbaarheid van de sociale bescherming.

Voorbeeldzinnen voor "as for me" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishThis, it seems to me, is precisely the balance advocated by Mr Morillon's report.
Ik geloof dat het verslag van de heer Morillon precies dit evenwicht aanbeveelt.
EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
EnglishHowever, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
Staat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
EnglishAnd the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
De portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
EnglishAnd TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
En TAP Plastics heeft -- hoewel het niet op de foto staat -- een vitrine gemaakt.
EnglishAnd those two roles came together for me in a book that I wrote called "Origins."
Die twee rollen vielen samen in een boek dat ik schreef met de titel: 'Origins'.
EnglishAnd he said, "She's telling me that I'm messy, and I have to clean up my room."
Hij zei: "Ze vertelt me dat ik slordig ben, en dat ik mijn kamer moet opruimen."
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishLet me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
De Commissie is zonder meer bereid haar verantwoordelijkheden op zich te nemen.
EnglishMr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
De heer Lannoye heeft altijd indruk op me gemaakt met zijn immense milieukennis.
EnglishThis report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
Ik voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.
Englishdecrees which interests me.
Dit is voor mij het enige belangrijke punt in het debat over de Bene?-decreten.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishLet me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.
De opmerking dat er sprake was van een zekere vertrouwensbreuk, begrijp ik niet.
EnglishThis does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Mijns inziens is dit geen geweldig resultaat voor het Oostenrijks voorzitterschap.
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
Met wie wilt u dan dat ik spreek als ik naar Congo ga, zo niet het staatshoofd?
EnglishLet me make it very clear: the European public must be told where the money goes.
Ik zeg u met nadruk: de Europese burgers moeten weten waar het geld naartoe gaat.
EnglishI would like the Commissioner to tell me how she can explain this discrepancy.
Ik zou graag van de commissaris willen weten waaruit zij dat verschil verklaart?

Vergelijkbare vertalingen voor "as for me" in Nederlands

me voornaamwoord
as bijwoord