"as far as I know" in het Nederlands

EN

"as far as I know" - vertaling Nederlands

EN

as far as I know

volume_up
As far as I know, there are no nuclear power stations in Poland to close down.
Voor zover ik weet zijn er in Polen geen kerncentrales die gesloten zullen worden.
As far as I know, the European institutions are not kept under surveillance at all.
Voor zover ik weet, worden de Europese instellingen helemaal niet bewaakt.
But the Council has not received any such proposals, at least not as far as I know.
Maar de Raad heeft geen verzoeken van dien aard ontvangen, althans, voor zover ik weet.

Voorbeeldzinnen voor "as far as I know" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs far as I know, there are no nuclear power stations in Poland to close down.
Voor zover ik weet zijn er in Polen geen kerncentrales die gesloten zullen worden.
EnglishAs far as I know, there is no adequate test to make sure that they are BSE-free.
Zover ik weet bestaat er geen adequate test die garandeert dat dat vlees BSE-vrij is.
EnglishThe parliament, as far as I know, has no facilities for the opposition parties.
Het parlement heeft, voorzover ik weet, geen voorzieningen voor de oppositiepartijen.
EnglishAnd as far as I know, for my country and region at least, these are swathing cuts.
Voor mijn land en mijn regio gaat het om een dramatische vermindering van de middelen.
EnglishAs far as I know, the European institutions are not kept under surveillance at all.
Voor zover ik weet, worden de Europese instellingen helemaal niet bewaakt.
EnglishBut the Council has not received any such proposals, at least not as far as I know.
Maar de Raad heeft geen verzoeken van dien aard ontvangen, althans, voor zover ik weet.
EnglishAs far as I know, the Viking was not denied access to a port of refuge.
Voor zover mij bekend, werd de Viking geen toegang tot een vluchthaven geweigerd.
EnglishAs far as I know, the Commission has no right to conclude voluntary agreements.
Bij mijn weten is de Commissie immers niet bevoegd vrijwillige overeenkomsten te sluiten.
EnglishAs far as I know, Mr Prodi received a letter from the Greek Prime Minister.
De heer Prodi heeft, zoals ik heb vernomen, een brief gekregen van de Griekse premier.
EnglishAs far as I know, no committee of this House as yet has brought that to the floor.
Voor zover ik weet, heeft nog geen enkele commissie er tot dusver het woord over gevoerd.
EnglishAs far as I know we have never before had such a large number of grounds for postponement.
Naar mijn weten zijn er nog nooit zoveel redenen aangevoerd om uitstel te verlenen.
EnglishThis Parliament is the only parliament - as far as I know - to have discussed the MAI.
Voor zover ik weet, is dit Parlement het enige parlement waar de MOI op de agenda staat.
EnglishI hope he was wrongly quoted, because as far as I know, we are not.
Volgens de Financial Times van gisteren heeft ook de heer Simitis dit gezegd.
EnglishAs far as I know, however, it is being withdrawn from that programme.
Voor zover ik weet, wordt dit onderdeel echter uit het programma geschrapt.
EnglishI am going to check this but, as far as I know, it remains in the proposals.
Ik moet het nog even verifiëren, maar voor zover mij bekend sluit dat bij de voorstellen aan.
EnglishAs far as I know, the Greek government has taken similar steps.
Voor zover ik weet heeft ook de Griekse regeringen dergelijke stappen ondernomen.
EnglishThis next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.
Deze volgende dia, dat is - voor zover ik weet - de eerste digitale bitmap display, 1954.
EnglishAs far as I know, there are no plans to make any changes to the regulation.
Er zijn voor zover ik weet momenteel geen plannen om wijzigingen aan te brengen in dit besluit.
EnglishMy Group – and as far as I know the rapporteur – strongly objects to this self-control.
Mijn fractie - en voorzover ik weet ook de rapporteur - is faliekant tegen deze zelfcontrole.
EnglishAs far as I know, we have not yet received this particular report.
Voor zover ik weet, hebben we het rapport in kwestie nog niet ontvangen.