EN

as far

volume_up
as far (ook: thus far)
As far as we are aware, we have not undertaken any research so far.
Voor zover ik weet heeft de Commissie vooralsnog geen onderzoek laten uitvoeren.
These are consultative-only as far as Parliament is concerned.
Voor zover het het Parlement betreft, zijn deze uitsluitend raadplegend.
That the Commission should go so far as to do that really is unique in history.
Nooit tevoren in de geschiedenis is de Commissie zover gegaan.

Voorbeeldzinnen voor "as far" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
Voorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
EnglishThat is the point which was made in Beijing so far as the platform is concerned.
Dit is het in Peking naar voren gebrachte punt met betrekking tot het platform.
EnglishI do, therefore, find the report is too partial by far and is even prejudiced.
Ik vind het verslag dus veel te partijdig, om niet te zeggen volkomen partijdig.
EnglishAfter all, experience has shown that that takes far too long and does not work.
Uit de ervaring is toch gebleken dat dit veel te lang duurt en niet functioneert?
EnglishEuropean standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
Er is momenteel veel te veel luchtverontreiniging, met name in en rond havens.
EnglishWhat have the EU countries done so far in order to avoid practices of this kind?
Wat hebben EU-landen tot dusverre gedaan om dit soort praktijken te voorkomen?
EnglishIn that respect, I share the Commission's view as far as Slovakia is concerned.
Op dit gebied sluit ik me wat Slowakije betreft, aan bij de Europese Commissie.
EnglishAs far as Parliament is concerned, this interpretation is based on three points.
Bij deze interpretatie moeten wij als Parlement ons baseren op een drietal punten.
EnglishAs far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.
Dan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.
EnglishAlso, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
Bovendien hebben wij de positie van burgers in derde landen te zeer verwaarloosd.
EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Wij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
EnglishThe issue, however, is far too important to be left on the shelf to gather dust.
Het onderwerp is echter veel te belangrijk om in een of andere lade weg te stoppen.
EnglishIn my view, it is far more important to change the mentality of the supporter.
Ik vind het veel belangrijker om de mentaliteit van de supporter te veranderen.
EnglishIn my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
Ik vind een dergelijke verregaande tactiek van verschroeide aarde niet echt nodig.
EnglishThis agreement is in many respects far from what this Parliament is proposing.
Dit akkoord is op vele punten in tegenspraak met hetgeen dit Parlement voorstelt.
EnglishThey do not include Lord Plumb because he is far too committed a European for that.
Lord Plumb is er niet bij, want daarvoor is hij een veel te overtuigd Europeaan.
EnglishThere are countries which receive amounts far in excess of their entire production.
Er zijn landen die bedragen innen die vele malen hoger liggen dan hun produktie.
EnglishSo as far as popularity of games, what do you think these people are doing here?
Wat betreft de populariteit van games, wat denk je dat deze mensen hier doen?
EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Van het opzetten van het netwerk Natura 2000 is nog niet veel terecht gekomen.

Vergelijkbare vertalingen voor "as far" in Nederlands

far bijvoeglijk naamwoord
far bijwoord
Dutch
as bijwoord