"as always" in het Nederlands

EN

"as always" - vertaling Nederlands

EN

as always {bijwoord}

volume_up
That report will, as always, be rigorous, objective and uncompromising.
Dit verslag zal zoals altijd streng en objectief zijn, maar niet inschikkelijk.
This is an example of the same business-minded approach that is always applied.
Zoals altijd gaat ook hier het commerciële belang voor al het andere.
It is based, as always in the field of agriculture, on the fallacy of overproduction.
Zoals altijd bij de landbouw is dit plan gebaseerd op het sprookje van de overproductie.

Voorbeeldzinnen voor "as always" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIs action within a NATO context always the first option, as the Americans claim?
Is optreden in NAVO-verband altijd de eerste optie, zoals de Amerikanen zeggen.
EnglishCyclobutadiene is a substance that is always detectable when food is irradiated.
Cyclobutadieen is een stof die altijd waarneembaar is als voedsel bestraald is.
EnglishMr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
De heer Lannoye heeft altijd indruk op me gemaakt met zijn immense milieukennis.
EnglishYes, there are always potential risks in any new technology product or process.
Uiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico's in.
EnglishAnd it is always the workers who have to pay the price, never the shareholders.
En altijd zijn het de werknemers die de prijs betalen, nooit de aandeelhouders.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishNot only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Niet alleen hebben we altijd dat vage begrip dat er iets van ons wordt verwacht.
EnglishThis Parliament has always insisted that baby food must be free of pesticides.
Het Parlement heeft altijd geëist dat babyvoeding vrij van pesticiden moet zijn.
EnglishIs some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?
Moet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?
EnglishI find these Americans always whine and going on about how they got it so bad
Ik vind deze Amerikanen altijd op hoe zij zeuren en dat zij het zo slecht hebben
EnglishThe Austrian Federal Government has always given this subject the highest priority.
De Oostenrijkse regering heeft dit onderwerp altijd uiterst belangrijk gevonden.
EnglishThere is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
Dat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Wij zullen trachten ze uit te voeren omdat ze mij zoals altijd heel zinnig lijken.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Persoonlijk ben ik het op één punt met haar eens: er zullen altijd schurken zijn.
EnglishAlways assuming, of course, that The Hague is not already under water by then.
Natuurlijk voor zover Den Haag op dat moment niet reeds onder water verdwenen is.
EnglishThere is always a link between a programme and the personalities who implement it.
Er is altijd een verband tussen een programma en de personen die dit uitvoeren.
EnglishIt is easy to talk, but difficult and not always politically correct to punish.
Praten is gemakkelijk, straffen is moeilijk en dikwijls niet politiek correct.
EnglishWe have always said: above all else, continue to strive for a political solution.
Wij hebben steeds gezegd: voor alles blijven streven naar een politieke oplossing.
EnglishYou see the Treaty always carries more weight than any Parliament resolution.
Het Verdrag is immers nog steeds belangrijker dan de besluiten van het Parlement.
EnglishWe are always talking about a much stronger partnership between Europe and Russia.
We spreken altijd over een veel sterker partnerschap tussen Europa en Rusland.

Vergelijkbare vertalingen voor "as always" in Nederlands

always bijwoord
always zelfstandig naamwoord
as bijwoord