"as a reminder" in het Nederlands

EN

"as a reminder" - vertaling Nederlands

EN

as a reminder [voorbeeld]

volume_up
as a reminder
As a reminder, that approach was intended to eliminate any risk of impediment to the free movement of persons, goods and services.
Deze aanpak was, ter herinnering, bedoeld om ieder gevaar voor belemmering van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten uit te sluiten.

Voorbeeldzinnen voor "as a reminder" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd everywhere, were symbols of the Chinese -- everywhere, a constant reminder.
Overal waren er symbolen van de Chinezen -- overal, een constante herinnering.
EnglishIt is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Ook heeft hij ons nog eens herinnerd aan wat de Unie moet doen en hoe zij dat moet doen.
EnglishActually that reminder of my daughter brings me to the beginning of my story.
Die aansporing van mijn dochter brengt me bij het begin van mijn verhaal.
EnglishWe shall now send the Member States a reminder to ensure they respond to our request.
Wij zullen die lidstaten nu een herinnering sturen opdat ze ons verzoek niet vergeten.
EnglishThis is also in Haiti and is a reminder of why you might want to be having sex, perhaps.
Dit is ook een voorbeeld uit Haïti waarom je wel seks zou willen hebben, misschien.
EnglishThis report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
Dit verslag bevat een zeer nuttige waarschuwing en komt als geroepen.
EnglishIt is a powerful reminder of the real state of the British economy.
Dit drukt ons met de neus op de werkelijke situatie van de Britse economie.
EnglishThe Chernobyl disaster is a reminder of the risks of nuclear power.
De ramp van Tsjernobyl herinnert ons eraan hoe gevaarlijk kernenergie is.
EnglishThis is a timely reminder of something which is self-evidently the case.
De heer Goebbels wijst terecht op de vanzelfsprekendheid hiervan.
EnglishIt is a reminder to us that there is a lot of work ahead.
Het is een hint in onze richting, een teken dat er veel werk aan de winkel is.
EnglishA reminder has been recently sent to the French authorities.
Kortgeleden hebben wij de Franse autoriteiten een aanmaning gestuurd.
EnglishThank you very much, Mrs McAvan, for your very pertinent reminder.
Hartelijk dank, mevrouw McAvan, uw boodschap is zeer relevant.
EnglishThe latest oil price increases are a strong reminder that the oil market remains volatile.
De recente stijgingen van de olieprijs doet ons nog eens goed beseffen dat de oliemarkt volatiel blijft.
EnglishThe Kosovo crisis is also a stark reminder of the need for a proper European defence identity.
De Kosovo-crisis doet overigens de behoefte aan een echte Europese defensie-identiteit scherp voelen.
EnglishI do not take that as a lesson, but as a reminder of reality.
Ik vat dat niet op als een vermaning, maar gewoon als een roep om weer tot de realiteit te komen.
EnglishI know you are all very responsible and will take this reminder in the spirit in which it is meant.
Ik weet dat u daarvoor verantwoordelijk genoeg bent, en daarom beperk ik mij tot deze waarschuwing.
EnglishThis is why the Commission contacted the Member States concerned prior to sending the reminder.
Daarom heeft de Commissie vóór het sturen van de aanmaning met de betrokken lidstaten contact opgenomen.
EnglishThe discussion this afternoon is yet another vivid reminder of injustices around the world.
In de discussie van vanmiddag worden we opnieuw op indringende wijze herinnerd aan het onrecht op deze wereld.
EnglishThat is a rather useful reminder which we, from the Commission side, welcome and find meaningful.
Dat is een behoorlijk nuttig geheugensteuntje dat de Commissie in ieder geval zinvol vindt en toejuicht.
EnglishUnfortunately, the air disaster that occurred at Lake Constance in July served as a tragic reminder of this.
Dat is maar weer eens gebleken bij de tragische vliegramp boven het meer van Konstanz in juli.

Vergelijkbare vertalingen voor "as a reminder" in Nederlands

reminder zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
as bijwoord